Kyrkan vs. corona

Informerande när Sveriges kristna råd mötte Folkhälsomyndigheten.

Kyrkorna kommer aldrig att återgå till det gamla normala. Det var budskapet efter SKR:s möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Rent konkret innebär detta att församlingar inte kommer kunna trängas på länge. Vi kanske måste vänja oss av med kramar, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

SKR initierade ett möte med Folkhälsomyndigheten efter att ha känt ett slags otålighet från kyrkor i början av terminen. Tyvärr har trossamfund hamnat på undantag i kommunikationen som myndigheter har fört under coronapandemin. Samtalet var trots detta informerande, menar Karin Wiborn. 

– Det var ett fint möte. Vi blev påminda om det bedömningsverktyg som Folkhälsomyndigheten har på sin hemsida. Den innehåller rekommendationer om riskbedömning och är till stor hjälp när församlingar ska säkerställa huruvida deras lokaler är coronasäkra eller inte. 

Kan kyrkorna få upp antalet mötesbesökare inom en snar framtid?

– Vi får se om undantaget från regeln om max 50 personer träder i kraft 1 oktober. Däremot tror jag att kyrkor med större lokaler, som har avvaktat för att de vill göra rätt, kan öppna upp för gudstjänstliv igen. Sen tycker jag att kyrkor kan våga vara frimodiga – utan att slarva så klart.