Kyrka i omställning

Hur påverkar pandemin EFS föreningar runt om i landet och vilka åtgärder vidtar de?

Folkhälsomyndigheten har höjt deltagarantalet vid sammankomster från 50 till 300 personer. Samtidigt går vissa regioner in i striktare restrik­tioner. Hur påverkar det våra föreningar runt om i landet och vilka åtgärder fortsätter de vidta på grund av Corona? 

Budbäraren pratar om läget i början av november med en smittskydds­läkare och fem präster:

Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götaland:

– Det ser väldigt olika ut med smittspridningen runt om i landet och därför ser det också olika ut hur kyrkor gör från plats till plats. 

Det är viktigt att poängtera att de som väljer att komma till kyrkan måste sitta med stora avstånd. Två meter är ett minimum, men gärna längre än så. För att bli smittad krävs närkontakt, så säkerhetsavstånd och god handhygien är otroligt viktigt. 

Kyrkor bör också se över in- och utgångar så man undviker trängsel till varje pris. Stanna hemma vid symtom hos dig eller någon du bor med. Se också efter hur smittläget ser ut där ni firar gudstjänst. Är det väldigt stor smittspridning kanske det är bättre att ses på nätet.

Daniel Svensson, EFS-kyrkan Helsingborg:

– I Skåne har man infört lokala, striktare regler, vilket gör att vi stänger ner all verksamhet tre veckor framöver (red. anm. sagt i början av november). Innan det har vi under hösten valt att ha två enklare gudstjänster på söndagarna för att skapa extra utrymme. Vissa äldre började komma igen, vilket vi är glada över, samtidigt som vi är noga med att hålla avstånd. 

Vår omsorgsgrupp fortsätter att höra av sig till våra äldre och sjuka som måste stanna hemma. Det är viktigt att dessa grupper inte glöms bort. 

Vi firar nattvard var tredje vecka och där spritar jag händerna ordentligt innan brödet delas ut.

Emmelie Karlsson Lundmark, Vasa­kyrkan, Umeå:

– För oss kommer inte mycket att se annorlunda ut. Vi har tagit bort föranmälan till gudstjänsterna. Våra gudstjänster har varit direktsända och det kommer vi att fortsätta med. Det har resulterat i att många nya människor nås av sändningarna vilket är ett fantastiskt sätt att sprida evangeliet på. 

Något som har blivit väldigt lyckat är tisdagspromenaderna. Under hela hösten har vi träffats ute och gått i stadsmiljö i stället för att be inomhus som vi brukar. Promenaderna kommer vi att fortsätta med framöver, den görs i alla väder och avslutas med en andakt.

Robert Ojala, Betlehemskyrkan, Stockholm:

– I och med nya lokala restriktioner kommer vi att fortsätta hålla gränsen på 50 personer. Vi kommer att hålla alla samlingar i kyrksalen där vi har bäst förutsättningar att hålla avstånd. Vi tar bort kyrkfikat under tiden vi har de lokala restriktionerna. 

Under nattvarden går vi fram med avstånd i mittgången och använder särkalkar (små glas) så att inte alla rör vid samma kalk. Prästen uttalar »Kristi kropp, för dig utgjuten, Kristi blod för dig utgjutet« kollektivt för att undvika att andas på personer i onödan vid nattvarden. Prästen spritar också händerna ordentligt innan brödet delas ut.

Christoffer Abrahamsson, Lötenkyrkan Uppsala:

– Vi har fortsatt fira gudstjänst under hela tiden, men gjort anpassningar utifrån de direktiv som funnits. 

Uppsala har infört striktare restriktioner så vi fortsätter med max 50 deltagare. I gudstjänstrummet har vi använt avspärrningar och skapat markerade platser. Vi har använt en »handtvättstation« vid altaret som prästen använt innan mässan. Vid nattvardsfirandet har prästen doppat brödet i bägaren och räckt över oblaten. 

Utöver det har vi öppnat extra utgångar när gudstjänsten är slut för att undvika trängsel. Vi har heller inte haft handpåläggning vid förbön. Vi uppmuntrar att ytterkläder tas till kyrksalen så att trängsel inte uppstår i kapprum.

Joel Wadström, EFS-kyrkan, Luleå:

– När maxgränsen höjdes till 300 såg vi över våra olika lokalers möjligheter och landade i att vi kan ta emot upp till 75 personer och samtidigt hålla säkerhetsavstånd. Men införs lokala restriktioner får vi gå tillbaka till max 50 personer. Vi har följt myndigheternas råd från dag ett och har sedan i våras inte firat nattvard under gudstjänsterna. Vi har däremot haft nattvard i små grupper och i samband med hembesök. 

I övrigt så fortsätter vi att ha handsprit utställt i lokalerna, hålla god handhygien och ordentliga säkerhetsavstånd.