Kursstart för Sänd

16–17 mars var kursstarten för Sänd, en tvåårig kurs med terminsvisa träffar som ger föreningar redskap för att nå nya människor, utvecklas som gemenskap och växa i Gudsrelation och lärjungaskap. Kursen gavs parallellt i Uppsala och Skellefteå.

Programmet innehöll bland annat undervisning, bön för respektive förening och tid att i smågrupp utveckla en handlingsplan för sin förening. Sammanlagt tio föreningar deltog och under året kommer fler distrikt att erbjuda kursen.


Vad tar du med dig från Sänd-kursen?

Gustav Hafström, präst i Hammarbykyrkan, Stockholm

– Det är väldigt roligt och spännande att arbeta med hur vi hittar en gemensam vision och målsättning för vår församling inför framtiden. Det var värdefullt att göra en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar för vår församling och det ska vi arbeta vidare med när vi kommer hem.

Varför tycker du att en förening ska delta
i Sänd?

– Varje församling behöver arbeta med frågan hur man går vidare inför framtiden tillsammans, och då är det värdefullt att göra det i grupp och med mentorer från EFS som jobbar kontinuerligt med dessa frågor.

 

Vad tar du med dig från Sänd-kursen?

Mia-Marie Sigvardsdotter Kjellgren, präst i Sävja kyrka, Uppsala

– Inspiration! Glädje! Gemenskap! Jag tar med mig jättemycket. Det är levande. Det är äkta. Det är något vi behöver i församlingen. Att bli betjänad i bön betyder så mycket och att vi får sitta ned och prata. Det finns en vilja i vår församling, de vill något och de vill det tillsammans med Gud.

Varför tycker du att en förening ska delta i Sänd?

– Jag tror vi behöver hjälp att tänka för jag tror det är så lätt att fastna i våra verksamheter. Vi behöver hjälp att komma vidare och titta på visionen på nytt och fundera över vad det är som gäller nu, söka Gud och be över vilka steg vi ska ta.