Kristen enhet under påskfirandet i Markaryd

Hagakyrkan och Markaryds församling firade gemensamma påskgudstjänster.

 Allt Guds folk och påsken på samma plats – det är att föredra. Och med så mycket folk samlat blir det väldigt välsignat, konstaterar Håkan Persson, kyrkoherde i Markaryds församling.

Ola Nilsson, prästvigd för EFS 2020, ledde skärtorsdagens mässa och Håkan Persson höll i påskdagens mässa – medan den andre predikade. Av helgens fyra gemensamma gudstjänster var påskdagens mässa störst, med 200 personer samlade.

– Många uttrycker en sådan glädje över att byns kristna firar påskdagens mässa i enhet kring trons centrum på detta sätt, berättar Ola och nämner att även den mindre EFS-gruppen i Markaryd, som har hemmen som bas, deltog i gudstjänsten.

Att byns tre församlingsgemenskaper funnit varandra beror på bön, menar Ola.

– Sedan flera år har Håkan bjudit in till gemensam prästbön första måndagen i månaden, öppen även för andra än byns präster.

Att den kristna enheten är stark i kommunen visade sig i en gemensam möteshelg med Mats Nyholm från S:ta Clara kyrka helgen efter påsk. Arrangör var kristna samarbetsrådet, där ytterligare två svenskkyrkliga församlingar, en pingst- och en EFK-församling från de norra kommundelarna samt inspirationscentret Ladan ingår.

– Med tanke på att Sverige i dag är ett missionsfält vill jag uppmuntra alla inom EFS att söka enhet kring uppdraget överallt där det är möjligt – både i bön och praktik, avslutar Ola Nilsson.