Krisen eskalerar i Myanmar

Drygt fyra månader efter den blodiga militär­kuppen är läget värre än någonsin.

Närmare 900 människor har avrättats och tusentals har frihetsberövats sedan militären tog makten i Myanmar. Fabriker, banker och skolor är i princip helt stängda och den statliga förvaltningen har gått i stå. Landet närmar sig ett fullskaligt inbördeskrig och ekonomisk kollaps.

– Människor har förlorat sin inkomst och det finns inga nya jobb att söka, berättar Joseph* som leder en husförsamlingsgemenskap och ett diakonalt arbete i utkanten av Yangon. Under åren har Josephs gemenskap tagit emot ett flertal svenska Salt-volontärer, som Budbäraren skrev om i nummer 3 2021.

– Många av de fattigaste har handlat ris på kredit de senaste månaderna, men nu måste de betala sina skulder innan de får köpa något mer. Vad ska de göra? De har inga pengar, säger Joseph. 

Han berättar att familjerna försöker äta det de kan hitta, bananträd och bladväxter, men att det inte längre räcker för att de ska kunna äta sig mätta. 

EFS utökar nu därför vår nödhjälpsinsamling till att omfatta även syskonen i Myanmar med matpaket bestående av bland annat ris, olja och bönor.

– Detta ger oss också en fantastisk möjlighet att dela evangelium och visa Jesu kärlek till våra buddhistiska grannar mitt i den här mörka tiden, säger Joseph. 

*Joseph heter egentligen något annat.