Kortleken som bygger broar

Salt lanserar tillsammans med Bibeln idag två nya kortlekar som ska uppmuntra till generationsöverskridande samtal – i församlingar och i hemmen.

Salt har sedan en längre tid tillbaka haft en längtan efter att skapa något konkret för familjer, vilket förutom nya kortleken Hemmatid också har lett till boken Hemma-kyrka och podcasten Hemmasnack. 

– Det är en målgrupp som lätt kan hamna »mellan stolarna« i och med att Salts primära målgrupp är barn- och unga och EFS målgrupp är vuxna, säger Maria Ottestig från Salt som är av initiativtagarna till satsningen.

Maria berättar att EFS ville skapa ett verktyg som hjälper församlingar med både det inomkyrkliga arbetet men även det utåtriktade diakon-ala och sociala arbetet. Person-alen i Lötenkyrkan i Uppsala gav råd kring hur en sådan satsning skulle kunna se ut. Arbetsgruppen inspir-erades även av forskning som belyste vikten av att hålla tron levande i hemmet och betydelsen av generations-överskridande relationer. 

Bibeln idag och Olof Brandts rapport »Här för att stanna« lanserades i samma veva och ger bland annat verktyg för församlingar att ta prioriteringen av barn och unga på allvar. I analysen av det insamlade underlaget hade Bibeln idag sett behov av att skapa material för att uppmuntra till samtal i hemmen.

– Olof hade påbörjat arbetet med att ta fram en kortlek och vi på Salt frågade om vi fick haka på i och med att vi bar på samma längtan och vision, säger Ottestig och fortsätter:

– Det finns småbarnsfamiljer som går på knäna, och det finns äldre människor som känner sig ensamma. Vi har så mycket att ge åt bägge hållen om vi kommer samman och vi tror att det finns en glädje att hämta i de mötena. Samtalstillfällena kommer inte alltid naturligt, de måste skapas. Idag tar skärmar många viktiga minuter av vår vardag. För att det ska bli naturligt att prata om tro i hemmen, som ju är ett av våra mål, vill vi ge ett verktyg som skapar nyfikenhet och intresse till att samtala, inte enbart om tron utan om livet i stort. 

Kortleken har 110 frågor av olika karaktär och riktar sig till både yngre och äldre. Frågor som dyker upp är bland annat: »Varför ska man vara snäll mot människor man inte tycker om?«, »Vilket är ditt största mål i livet just nu?« och »Vad tror du Jesus skulle göra om han såg en person mobba någon?«

Utöver detta har Salt även skapat ytterligare en kortlek som är specialinriktad till par- och äktenskapsrelationer.

– Det är viktigt att familjen har en bra grund, om det ges näring åt den kommer fler att må bättre. Det känns roligt och väldigt naturligt att vi på Salt och EFS får arbeta mot denna målgrupp tillsammans.