Kommuniteten vill stötta kvinnor i Kurdistan

På Sandvikengården, Edane, finns en kommunitet som ber, bor och arbetar ihop. Några har börjat ge regelbundna gåvor, andra tionde, en gåva de vill ge vidare till förmån för andra. Kommuniteten har funnits de senaste fyra åren och är inspirerad av klostergemenskapen i Taizé. Deras dagar är under sommarhalvåret uppbyggda kring fyra tideböner som alla är välkomna att delta i.

– Initiativet startades av Elias och Sophia Tranefeldt som ville hitta en struktur för ett stort växande ungdomsarbete, berättar Emanuel Gillberg.

Han är en av de sex personer från kommuniteten som besöker Erbil och Dohuk i Kurdistan, med EFS riks, för att se hur deras givande kan göra skillnad. Det var när Simon Seidal läste i Dagens nyheter om hur yazidiska kvinnor torteras och våldtas efter att terrorgruppen IS intagit bland annat byn Sinjar, i norra Irak, som förslaget att stötta organisationen Springs of Hope kom. Springs of Hope verkar för att ge kvinnorna en bättre framtid.

– Våra hjärtan började brinna för dessa kvinnor. Målet är att inte en enda slav ska finnas och kan vi hjälpa till, om så bara med några kronor är det värt mycket.

Emanuel berättar att det finns en längtan efter att starta någon form av volontärarbete.

De reser tillsammans med tre EFS-representanter och besöker även organisationen Capni, som EFS stödjer, för att se mer av deras arbete på plats. I novembernumret av Budbäraren får vi del av deras resa.