Kommunikation över kulturgränser

EFS integrationssamordnare Lotta Okkonen bjuder på några exempel där de muslimska kulturerna möter den svenska.

Ordet »kommunikation« betyder »ömsesidigt utbyte« eller i dagligt tal »överföring av information« – som till exempel tankar, budskap, fakta, känslor, åsikter, värderingar. Kommunikation kan vara verbal, men också föras via ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk. I dagens samhälle möter vi inte bara främmande verbala språk, utan även ny icke-verbal kommunikation. Något som kan leda både till missförstånd och skratt. EFS integrationssamordnare Lotta Okkonen bjuder här på några exempel där de muslimska kulturerna möter den svenska.

  • Hälsa i hand och håll kvar handslaget längre än bekvämt om du hälsar på någon av samma kön. Detta är ett tecken på innerlighet och respekt. Undvik dock att hälsa på någon av det motsatta könet på samma sätt.
  • Fråga gärna och ingående om en persons familj och släkt, men aldrig om hans partner eftersom det lätt uppfattas som påfluget och ett intrång på äktenskapet som ofta hålls mycket privat.
  • När ni äter, ät med höger hand och använd också höger hand när du räcker fram någonting. Den vänstra handen ses som toalett­handen.
  • Erbjud alltid platsen längst bort från dörren då detta anses som ett tecken på respekt. Jämför gärna med Lukas 14:10 där samma princip är synlig.
  • När du bjuder någon till ditt hem, undvik helst att spela musik då det i vissa muslimska kulturer inte enbart förkastas, utan rent av kan anses vara omoraliskt.
  • Gällande toalett, undvik helst att be om att få låna toaletten i ett muslimskt hem. Att använda toaletten är något privat och något som anses hota renheten.
  • Peka helst inte alls, men absolut inte på en annan person, detta ses som respektlöst och nedlåtande.
  • Att vända sko­sulan eller undersidan av strumporna mot en person (till exempel genom att obetänksamt lägga ena benet över det andra eller sitta skräddare) är förolämpande.
  • När det gäller att samtala: Under måltiden äter man oftast under tystnad, och tro eller andra viktiga ämnen diskuteras inte i närheten av badrum eller hall.
  • Var noga med att plocka bort hundmatsskålar och tillbehör, och lås helst in din hund, när du bjuder hem någon. Hunden är »haram« och därmed ett orent djur.

Lottas tips: Läs av hur andra gör, fråga ofta och skratta mycket.

Att möta en annan människa med den respekt som denne känner igen sedan tidigare är enormt värdefullt. Därför kan det betyda väldigt mycket att försöka använda den korrekta om än oskrivna kommunikationen i våra möten. På samma sätt kan utredda missförstånd och olikheter leda till många skratt och genom detta en mer avslappnad relation till varandra.