Jonatan Janerheim ny ord­förande för Salts riksstyrelse

Efter årsmötet i Alingsås i juni valdes Charlotta Nordström till ordförande i Salt. Men från januari vikarierar Charlotta som distriktskonsulent i EFS och Salt Sydsverige, och därför har Salts riksstyrelse beslutat om ett nytt presidium. Jonatan Janerheim, präststudent i Uppsala, är ny ordförande och David Folkesten, Göteborg, ny vice ordförande. Sekreterare är fortfarande Maria Bengtsson, Umeå.

Var gärna med och be för detta nya presidium.