Jesus väcker döda ting till liv igen

Sarah Jackson om att där vi människor ser förfall och död ser Jesus potential för vibrerande liv.

Även om jag till min natur är en obotlig optimist, blev jag bestört när jag läste resultaten från en rapport som visar att allt färre av Englands och Wales befolkning är kristna. Bestörtningen tilltog när jag tittade på den nationella statistiken för kyrkobesök, och där framgick frånvaron av tonåringar och bristen på mångfald i våra församlingar tydligt. Samtidigt konstaterar jag att vårt samhälle är fullt av människor som ger uttryck för ensamhet och isolering, och längtar efter gemenskap. 

Nyligen kände jag mig uppgiven igen, men blev då påmind om när jag för en tid sedan medverkade vid en global kyrkoledarkonferens. När de övriga medverkande hade talat blev det tydligt att konsensus var att den traditionella kyrkan hade spelat ut sin roll och att det var dags att söka efter andra lösningar. När det blev min tur att introducera Church Revitalization Trust (CRT) kände jag en klump i halsen och önskade att de kunde hoppa över mig. Jag representerade allt det som de menade hade passerat sitt bäst-före-datum. I det ögonblicket, tydligare än jag någonsin har hört den Helige Ande tala, hörde jag Anden säga: »Sarah, glöm aldrig att jag är den som väcker döda ting till liv igen.«

Denna sanning drabbade mig med full kraft – hur kunde jag någonsin ha tvivlat? Där vi bara ser förfall och död, ser Jesus potential för ett vibrerande liv. Jesus säger i Joh 10:10: »Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd«. I det ögonblicket blev jag påmind om att Jesus är den som skänker liv. Alla som Jesus någonsin berörde blev helade, befriade, återställda och återupprättade. Alla som möter Jesus möter hans uppståndelsekraft och nytt liv. Döden har inte sista ordet i våra liv, våra familjer, våra kyrkor, våra arbetsplatser, våra samhällen, våra städer eller vårt land. Kristi uppståndelseliv pulserar genom församlingens ådror och inte ens döden kan stoppa Guds rike från att avancera.

I dag befinner vi oss i ett slags Lasarus-ögonblick där många sörjer kyrkans långsamma men snara död. Jag påminns om att det aldrig är för sent för Jesus, då jag föreställer mig hur Jesus står framför graven och ropar: »Kom ut Lasarus!« På samma sätt ropar Jesus idag: »Stå upp, min kyrka!« Tiden är inne för kyrkan att resa sig upp, eftersom samma kraft som återuppväckte Jesus från graven genomströmmar våra kyrkor med ny kraft. Vi får frimodighet att kliva in i denna trasiga värld och stråla ett ljus så starkt att mörkret skingras.

I dag frågar Jesus oss: var behöver vi hans livgivande beröring? På vilka områden behöver vi hans kraft? Behöver du kanske hans uppståndelsekraft för att se ett genombrott, en förvandlad situation, helande för en brusten relation eller hopp om en ny början? Vi kan be honom om detta eftersom han är verksam i den bransch där döda ting får liv igen!

Jag blir väldigt uppmuntrad av att se hur Gud är verksam i vår tid. Överallt i CRT-nätverket, där 140 brittiska kyrkor och sex globala knutpunkter ingår, visar sig Jesus uppståndelsekraft. Omständigheterna är utan tvekan tuffa och utmanande, men mitt i allt finns tecken på nytt liv. Ukrainska Alpha-kurser pågår för flyktingar från kriget, vi har nya grupper för farsi- och arabisktalande asylsökande. Fyrtio procent av våra församlingsplanteringar tjänar kärleksfullt i utsatta låginkomstområden med den nöd som råder där. Vår Älska din nästa-satsning hjälper kyrkor att bättre stödja de mest utsatta i vårt samhälle. Hundra män och kvinnor utbildas just nu inom vårt Petrus-program med mål att prästvigas. Ytterligare 300 personer väntar på att få plats i vårt Kaleb-program. Under konferensen Focus välkomnades 21 nya kyrkor. 25 unga kvinnor och män genomgår utbildningen Accelerator för att plantera nya församlingar nästa sommar. Kyrkan är med andra ord mycket levande och den Helige Ande är verksam.

Stå med oss när vi fortsätter att frimodigt be om Jesuscentrerade och andefyllda gudstjänstfirande gemenskaper ska återuppstå och återupprättas på varje plats och i varje stad. En radikal, annorlunda och kärleksfull gemenskap som erbjuder och inbjuder till liv och liv i överflöd för varje enskild person i vårt land.