Jesus till barnen 2017

För tredje gången arrangeras den nationella barnledarkonferensen för dig som vill ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn.

Efter två uppskattade år i Jönköping satsar vi nu på att göra konferensen i Stockholm. Med Filadelfiakyrkan som bas bjuder vi in till den tredje nationella barnledarkonferensen – denna gång med möjlighet att välkomna uppemot tvåtusen deltagare.
– Vi gör det med en förväntan på att Jesus är närvarande och vill möta oss personligen. Detta år vill vi särskilt lyssna in hans inbjudan när han säger: >>Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.<< Joh 4:10, säger Olof Edsinger och fortsätter:
– Jesus själv är barnledarkonferensens huvudperson och vi möts tillsammans för att bli utrustade för tjänst.

I de mer än 30 olika seminarierna kommer frågor som har med familj, lärjungaskap och integration att göra, att uppmärksammas. Till de internationella gästerna hör engelsmannen Keith White, som är grundare av den internationella rörelsen Child Theology Movement.

Konferensen vänder sig till dig som är, eller vill bli, barnledare. Men också till dig som är förälder och längtar efter stöttning i att dela tron med dina barn. Inte minst vänder den sig till dig som är pastor, präst eller församlingsledare med inflytande över det som gäller barn i åldrarna 0–13 år och familjer i din församling.
– Konferensen är ett bra tillfälle att uppleva och utmanas tillsammans med ditt team, säger Nanne Näslund.

Huvudlokalen för barnledarkonferensen är Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm, där öppningsmötet är fredagen den 3 februari klockan 19. Den avslutas med gudstjänst söndagen den 5 februari klockan 11.

Anmälan till konferensen öppnar den 1 oktober 2016.
– Av erfarenhet vet vi att intresset är stort, så anmäl dig i god tid, uppmanar Markus Holmström.