»Jag ville lära känna Jesus på riktigt«

Angelina Kulanga gick till kyrkan. Hon var till och med söndagsskolledare. Men hon kände att hon saknade en djupare förståelse för vem Jesus egentligen var, ända tills hon började studera teologi via TEE (Theological Education by Extension).

Angelina Kulanga har svept in sig i en rödbrun filt. Solen är på väg ner bakom hustaken och den tanzaniska vårkvällen är sval. Kvällens teologistudier har precis avslutats och nu har kyrkorummet istället fyllts av kören som övar inför söndagens gudstjänst. Deras rytmer och röster blandas med fågelsången ute på gården.

– Jag ville lära känna Jesus på riktigt och få redskap att berätta om honom för min familj och mina grannar. Det var därför jag började läsa teologi, berättar Angelina. 

Det var fjorton år sedan nu. Hon minns fortfarande när de började prata om att starta en lokal TEE-grupp i hennes kyrka, ett slags studiecirkelprogram som bygger både på enskilda teologistudier och samtal och undervisning i mindre grupper. Angelina anmälde sig direkt.

– Jag kände att jag behövde något mer. Jag ville få hjälp att förstå och läsa Bibeln, så jag tog chansen att börja studera. 

Angelina är en reslig kvinna och den blommiga sjaletten, som hon virat om huvudet, lägger ytterligare några centimeter till hennes längd. När hon berättar om vägen från osäker söndagsskollärare till den frimodiga evangelist hon är idag, äger hon luftrummet med hela sin person. 

– Innan läste jag Bibeln, men jag förstod inte vad det betydde. Nu har jag en helt annan förståelse för vem Gud är. Ett annat djup. Jag kan tryggt förklara min tro och hjälpa människor runtomkring mig. 

Angelina berättar att det finns en stark rädsla för onda andemakter i Tanzania och att många försöker kontrollera det som skrämmer dem med häxkonst och magi. När en granne till henne fick en svullen mage påstod folk att en ond kraft planterat hår och naglar i magen och att hon behövde söka upp en trolldoktor för att offra och göra olika ritualer. Angelina besökte grannen och berättade för henne om Jesus och kvinnan följde med Angelina till kyrkan istället. Efter ett tag visade det sig att hon var gravid och hon födde ett litet barn. Sedan dess är hon med i församlingen.

– TEE-studierna har gett mig kunskap och när jag vill förklara saker för mina vänner kan jag göra det med en helt annan tyngd nu. Jag vet vad jag ska säga, säger Angelina. 

Trots att det redan gått fjorton år sedan Angelina började med TEE, känner hon fortfarande inte att hon fått nog. Tvärtom har hon fortsatt studera, år efter år och bok efter bok. Hon har fått pausa några gånger på grund av barn och andra omständigheter, men det är också precis vad den flexibla undervisningsformen är anpassad för. Att hälften av alla deltagare i Tanzania är kvinnor visar att det faktiskt fungerar att få ihop studier med vardag och jobb, även för kvinnor som ofta bär ett särskilt tungt ansvar för barn och hem.

Någon annan som följt TEE under många år är Valence Chaula som är direktor för verksamheten i Iringa stift. Det är nästan 3000 studenter som läser teologi via TEE i Tanzania just nu, berättar han. Totalt, under de snart 30 år som programmet funnits, har 20 000 söndagsskolledare, präster, äldste, evangelister och vanliga församlingsmedlemmar gått utbildningen.

– TEE har varit avgörande för kyrkan och är också en viktig anledning till att kyrkan växer. Om du vill att din kyrka ska växa, använd TEE! hävdar Choula.

Förra året växte den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania med flera hundra tusen medlemmar. Den breda möjligheten att studera teologi hjälper kyrkan att vara sund och reflekterad, menar Choula.

 

– Men TEE har inte bara varit viktigt för kyrkan. Det är också en fantastisk ledarutbildning och många studenter får andra ledarpositioner, i sina byar till exempel, men flera har också blivit invalda i regeringen.

På så vis menar Choula att den kunskap och tro som grundläggs tack vare TEE också förändrar det tanzaniska samhället. Människor och samhällen förvandlade av Jesus, genom TEE.