Internationell konferens om radioevangelisation

Det var livliga samtal om radioevang­elisation i Eritrea under det första partnermötet på flera år. Nu är planen att fortsätta träffas regelbundet.

Förutom representanter från Evangelisk-luterska kyrkan i Eritrea var EFS, Norea Norge, Norea Danmark och Sansa Finland närvarande i egenskap av samarbetspartners på den endagskonferens som EFS bjöd in till på kansliet i Uppsala i slutet av maj.

– Under decennier har EFS varit engagerat i radioevan­gelisationsarbete i både Eritrea och Etiopien. Nu när vi fick besök från Evangelisk-luterska kyrkan i Eritrea var det ett tillfälle att höra sig för om de andra samarbetspartnerna till radioevangelisation också ville komma hit. Det var god respons och uppslutning, säger Erik Johansson, internationell missionssekreterare på EFS.

Alla närvarande uttryckte glädje över samordningstillfället och planen är att fortsätta träffas regelbundet för att kunna utveckla arbetet tillsammans.

– När eritreanerna träffar oss eller har mailkontakt en åt gången får man aldrig det här helhetstänkandet, fortsätter Johansson.

I ett land där mindre än två procent av befolkningen har tillgång till internet, är radio fortfarande ett viktigt medium. Men under partnermötet diskuterades även framtida strategier för att nå målgrupperna på ett effektivt sätt. Bland annat lyftes möjligheten att göra sändningarna tillgängliga via internet och satellitradio som blir allt vanligare i Eritrea, men Johansson framhåller också vikten av den traditionella radio som nu används.

– EFS stödjer radioevange­lisation för att det når till människor och platser dit ingen annan kan nå. Det fick vi exempel på under mötet då vi fick höra berättelser om hur radioprogram når fram till unga människor i armén, människor som sitter i fängelse och nomad- och jordbruksbefolkning som är långt utanför annan medias räckvidd.