Inspirationsdag i Växjö domkyrka

Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Utifrån den visionen bjuder EFS och Salt i Sydöst in till en heldag i Växjö domkyrka med bön, lovsång och inspiration för alla åldrar.

»Vårt land ska bli helig mark – mission i en ny tid« är temat för arrangemanget som hålls lördagen den 15 september.

– Vi vänder oss till hela Guds folk i vårt missionsområde och har valt att vara i domkyrkan för att den är allas. Vi vill visa att EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan och är väldigt glada att biskop Fredrik Modéus själv erbjöd sig att hälsa välkommen, säger Magnus Widholm, regional missionsledare.

Dagen börjar och slutar med en lovsångsgudstjänst. Ekumeniska Hope for this nation bidrar med både lovsångsteam och förebedjare och ansvarar för två av eftermiddagens fyra spår. Ett spår om den helige Ande och ett praktiskt spår för alla som vill följa med ut i Växjö city och be för människor.

– Hope for this nation har en vision om ett förvandlat land som ligger helt i linje med vår egen. När vi kommer samman i bön och tillbedjan öppnar vi oss för Guds förvandlade kraft, säger Magnus Widholm.

Ett familjespår blir det också, med Sydösts Saltkoordinator Elin Redin.

– Lärjunge är man i alla åldrar. Vi ska utforska en bibeltext med hjälp av drama och praktiskt skapande, säger hon.

Det fjärde spåret handlar om verktyg för evangelisation. Bland annat ska EFS-prästen Annahita Parsan från Hammarbykyrkan i Stockholm tala om att räcka evangeliet till muslimer.

– I dag måste vi inte åka långt bort för att vara missionärer. Världen har kommit hit, och det finns många gammelsvenskar som aldrig har hört de goda nyheterna. Vi behöver alla mer frimodighet, och det hoppas jag att vi får under den här dagen, säger Magnus Widholm.