Insamlingsgala för EFS framtid

Nu närmar sig årets Se Be Ge-sändning. Detta år går insamlingen till EFS mission där det bäst behövs.

– I fjol satte vi insamlingsrekord i EFS med hela 32 miljoner i insamlade medel. Det är stort och väldigt glädjande, säger Johan Ericson, insamlingschef på EFS, och berättar vidare:

– Situationen innebar att vi både samlat in mer än väntat, samtidigt som vi hamnade fel budgetmässigt. Detta för att majoriteten av de insamlade medlen var ändamålsbestämda. Våra åtaganden inom ramen för ordinarie budget riskerar därför att skäras ned, trots att vi har ett rekordår i ryggen. Det vill vi inte göra. De nya möjligheter vi ser i missionsarbetet såväl i Sverige som internationellt, kommer kräva en kraftsamling för att bli verklighet.

I våras besökte EFS mis­sions­­sekreterare Erik Johans­son Somalia, ett av de länder där EFS tidigare gjort be­­tyd­ande insatser och som nu skulle kunna vara aktuellt igen.

– Jag uppfattar att det finns ett klart rop om hjälp i Somalia. Vi sonderar just nu terrängen för att se hur stort vårt engagemang skulle kunna bli.

Erik lockas inte minst av möjligheten att få tillbaka huset i Kismayo som Cederqvist byggde och önskar att EFS kunde få öppna en skola där.

– I synnerhet en skola för flickor. När det gäller flickors och kvinnors situation och livsvillkor så är det ett område där vi verkligen kan göra stor skillnad med små medel i Somalia. Och glöm inte att vi har en inofficiell inbjudan från regeringen i provinsen att återuppta vårt humanitära arbete, säger Erik.

Insamlingstekniskt är detta lite speciellt, menar Johan, som påpekar att delar av  Somaliaprojektet – som EFS redan åtagit – ligger i budget och därför är det extra viktigt att budgeten nås, oavsett enskilda kampanjer.

Båda dessa aspekter, att inte låta små men viktiga projekt bli lidande och möjligheten att kunna agera snabbt, är förklaringen till att Se Be Ge går till EFS där det bäst behövs samt att återställa det egna kapitalet.

– Det fria egna kapitalet är en viktig buffert, något som årsmötet beslutat om. Det måste prioriteras för att EFS ska kunna var flexibla att agera på de möjligheter som öppnas på missionsfälten, säger Johan.

– Vi har ett mål att samla in 1,5 miljoner under årets Se Be Ge och det känns fullt rimligt, avslutar han.

Om Se Be Ge

Se Be Ge sänds för sjunde året i rad och började som en insamling för att stärka EFS eget kapital. Det senaste året gick insamlingen till kampanjen Afrika svälter.

Programmet är en studiosändning med gäster och reportage från olika delar av EFS missionsarbete.

Den 30:e september klockan 19:00 sänds årets Se Be Ge på EFS play och EFS Face­booksida. Programmet kan även ses i efterhand på efsplay.nu.