I Guds tid

Med utgångspunkt i den iver för människors frälsning som funnits som en tydlig ström i EFS alltsedan starten är det spännande att se hur Gud idag verkar utmana oss till nya steg. Somligt kan man planera sig fram till i genomtänkta, strategiska processer. Annat liksom bara händer, till synes helt av sig självt. När det vill sig riktigt väl sammanfaller planerna med tillfälligheterna. När Gud så vill. I Guds tid.

Det finns ingen motsättning mellan det långsiktiga, uthålliga å ena sidan och det plötsliga, överraskande å andra sidan. För att kunna gripa tillfället krävs det att vi redan är i gång med arbetet.

För ett par år sedan ställde jag, i en intervju i Budbäraren, den provocerande frågan till EFS var det pulserande hjärtat för människors frälsning finns. »Är ni med på det här eller inte?« Och flera hörde av sig och uttryckte sin längtan och sin vilja att med gåvor och böner stödja en sådan inriktning. Sedan dess har mycket hänt och jag märker vilket engagemang det finns, inte minst för dem bland våra syskon som diskrimineras och förföljs för sin tro på Jesus.

Nu händer det igen. En ny församlingsgemenskap växer fram mitt i en förföljelsesituation i ett nytt land. Friheten i Kristus är så stark att statligt förtryck inte förmår hålla tillbaka kraften i att få samlas till bön och gudstjänst i Jesu namn.

Gud har öppnat dörrar för evangeliet in i sammanhang som vi knappast kunnat drömma om för något decennium sedan.

Idag är jag tryggare med att EFS vill gå med, det har bekräftats på många sätt de senaste åren. Därför formulerar jag frågan annorlunda idag: Hur mycket är du beredd att satsa av din kraft, dina resurser och din bön? Gud har öppnat dörren och EFS är på gång. Hur mycket kraft i steget har vi? Det beror förstås på Gud, men också på varje enskild medlem, varje lokal missionsförening och på hela rörelsen.

»Vem går idag, vem vill gå med? Vem träder i skördemännens glesa led? Vem samlar in för Faderns hus? Vem skall få lönen i fröjd och ljus?«
Anna Ölander, EFS Psalmbokstillägg 721