I det lilla görs mycket

”Detta borde alla få vara med om! Det är detta som är EFS hjärta! Vilka starka vittnesbörd och så trosstärkande!” Flera av de röster jag hörde i samband med den internationella eftermiddagen vid EFS årskonferens i Umeå lät ungefär så.

Det handlar om hur föräldralösa barn får en chans till ett värdigt liv, kvinnor som utbildas för ledarskap i kyrka och samhälle, sjuka och fattiga som får tillgång till kvalificerad vård, döva som får en framtid genom skola och utbildning och så vidare. Enskilda människor och hela samhällen förvandlas genom det missionsarbete som EFS utför.

I allt detta ljuder ett tydligt vittnesbörd om Jesus Kristus, som först och främst ger människor ett evigt liv, men som också helar de sjuka, ger hopp och mening åt dem som tvivlar och utmanar förtryck och orättfärdighet i dess olika former.

Jag hör ibland människor som menar att EFS borde sluta med internationell mission, eftersom Sverige i dag är ett missionsland och det är här vi borde koncentrera våra resurser. Istället för att sända missionärer till andra länder, borde vi sända dem inom vårt eget land.

Att Sverige är i stort behov av missionsinsatser och missionärer är helt klart, men är slutsatsen därmed given att EFS inte skulle kunna medverka också till internationell mission?

Som jag ser det är varje kristen en missionär, det vill säga en person sänd att med liv och gärning vittna om Jesus Kristus. Med den definitionen är det bara en promille av EFS missionärskår som sänds utanför Sveriges gränser och då har jag bara räknat de EFS:are som är direkta medlemmar.

Om vi tittar på budgetsiffror för EFS som helhet, missionsföreningar, distrikt och riks sammantaget så står den internationella missionen endast för några enstaka procent. Redan i dag läggs alltså det allra mesta av EFS missionsengagemang på verksamhet i Sverige.

Ändå hör jag så många som berättar om hur fantastiskt uppmuntrade de blir av vittnesbörd och erfarenheter från EFS internationella missionsarbete. Och när jag ser hur oerhört mycket strategiskt och bra arbete som åstadkoms genom bara lilla EFS så förundras jag. Den lilla andel av EFS totala engagemang som läggs på internationell mission räcker till fantastiskt mycket.

Om EFS medlemmar fick upp ögonen för allt det de faktiskt åstadkommer med sina missionskollekter skulle de mer än gärna låta ytterligare någon promille sändas som missionärer och ytterligare någon budgetprocent gå till internationell mission.