Hur hittar vi vår kurs?

Vi brukar definiera oss som en »inomkyrklig väckelserörelse« – en bekännelse som vi i dag ofta verklighetsanpassar genom att byta ut väckelserörelse mot missionsrörelse eller Jesus-rörelse.  Det är inte på något sätt fel utan vidgar snarare förståelsen.

Om jag ska definiera vilka vi är och vilken uppgift vi har så vill jag låna ett citat av Bo Giertz som en god vän och pingstpastor gjorde mig uppmärksam på:

»Vill man se vad sann kristendom innebär, vill man lära sig hur Kristi kyrka lever och arbetar, vill man veta hur en människa blir frälst – då ska man först och främst gå tillbaka till apostlarnas, martyrernas och kyrko­fädernas dagar. Därnäst ska man sätta sig ner och begrunda reformationens budskap, och slutligen ska man inte glömma de benådade själasörjare som Gud skänkte vår kyrka under förra seklet (1800-talet) och genom vilka han gav oss de djupgående kyrkväckelserna, av vilka alla kommande tider har något att lära.

Detta är det tredubbla arv – fornkyrkans, reformationens och väckelsens – som nu skall förvaltas och levandegöras.«

Om någon ska ange en kurs så går att det dra en linje genom flera fixpunkter på kartan eller sjökortet. Om vi, på samma sätt, drar en linje genom dessa tre fixpunkter – apostlarna och kyrkofäderna, reformationen med Luther i spetsen och folkväckelsen med Rosenius – får vi en röd linje genom historien som anger en tydlig riktning.

Låt oss följa den linjen och kommunicera den kursen, inte bara till våra medlemmar och till vår kyrka, utan till hela Kristi kropp.

Låt oss vara det vi är – för Kristi ära, för Hans rikes tillväxt och för människors frälsning.