Hundra år av evangelium

För hundra år sedan började den evangelisk-lutherska tron spira i Bodji och Nedjo i Etiopien. Detta firades med en missionskonferens.

Det levande vittnesbördet från våra syskon som kommit med evangeliet från andra länder är något jag tar med mig från den här konferensen. Deras initiativ har gett oss mycket och fört oss dit vi är i dag, berättar Zerihun Gebre, president för Mekane Yesus arbete bland universitetsstudenter.

Tillsammans med omkring 400 andra har han deltagit i den festliga konferensen där ämnen såsom mission ur ett helhetsperspektiv gällande ande, själ och kropp, enheten i Kristus samt inspiration från den första församlingens pionjära satsningar stått på agendan.

Att uppmärksamma kyrkans födelse har varit en process av många idéer. Funderingarna gick från att bygga ett studiecenter till den missionskonferens som nu ägde rum i mitten av november. Med utgångspunkt i historien finns förhoppningen att kunna blicka framåt och dra lärdom av det som skett genom åren. Presidenten för den västra synoden, Ephrem Fikru Gemta, är glad över konferensen men allra mest gläds han åt de effekter som nu syns av missionärernas arbete. Han hoppas att följderna av det arbetet ska fortsätta utmana Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, EECMY, till att vara en pionjär rörelse även fortsättningsvis. Under vårt samtal listar han tre tydliga områden; internationell mission, ungdomsinriktat arbete samt en mer organiserad diakonal verksamhet – dessa ser han som nyckelområden för EECMY:s framtida arbete.

Enheten i Kristus berördes också återkommande under konferensen. Bland annat uppmanade Ezra Gebremedhin, född i Eritrea men numera Uppsalabo, i sin undervisning att EECMY inte får låta alla olika folkgrupper komma mellan enheten i Kristi kropp och kyrka. Det fanns fler representanter från EFS, såsom Agne Nordlander, närvarande under konferensen. Ett gäng på resa i EFS missionsspår stannade till och bjöd på sång.

– Vi har fått minnas och blicka tillbaka på saker som hänt och personer som betytt mycket, för att på så sätt få hjälp att avgöra var vi ska gå och hur vi ska prioritera i framtiden, berättar missionären Jonas Nordén som arbetat på EECMY:s huvudkontor de senaste tre åren.