Historiskt årsmöte

För första gången genomförde EFS ett årsmöte av hybrid-variant – det vill säga med både digital och fysisk närvaro.

Fredag den 27 maj öppnades EFS årsmöte digitalt och det fortsatte därefter med ett fysiskt möte (med digital närvaro också) på lördagsmorgon 28 maj i Helsingborg Arena.

– Efter två helt digitala årsmöten var det fint att få samlas igen, säger Markus Holmström, andra vice ordförande för EFS årsmöte 2022.

När det gäller den nya modellen för årsmötet verkar det mesta ha flutit på bra. 

– Jag tycker det blev ett bra årsmöte som kändes nytt och spännande. Nu ska vi göra en noggrann utvärdering av det här och det finns säkerligen mycket vi kan utveckla, men det mest värdefulla är att vi vågar prova nytt och vågar ha en process kring det, säger Markus. 

Den fråga som diskuterades klart flitigast var motionen med förslag att valberedningen enbart ska föreslå lika många kandidater som tillgängliga platser till styrelsevalet. I nuvarande PM från styrelsen framgår att valberedningen bör ta fram fler kandidater än vad det finns platser, så var dock inte fallet i år. Flera tyckte att detta var tråkigt, då pläderingar för kandidater helt uteblir liksom spänningen i valet. Årsmötet beslutade att avslå motionen. En annan fråga som diskuterades var hur EFS ska tänka kring placeringar av det egna kapitalet på en för närvarande svajig börs. Kring den frågan visade årsmötet ett stort förtroende för styrelsens mandat och förtroende att sköta den förvaltningen.

När det gäller EFS styrelse skedde inga stora förändringar. Oliver Vadian, Uppsala, avtackades efter en mandatperiod och meddelade från scenen att han nu ska lägga fullt fokus på det kommande arbetet som präst. Oliver ersätts av läraren Elna Bolin från Järpen, Jämtland. EFS styrelse fortsätter med samma presidium som tidigare, det vill säga med LarsOlov Eriksson, Uppsala, som ordförande, Lillemor Persson, Örkelljunga, som 1:a vice ordförande och Tomas Andersson, Lerberget, som 2:a vice ordförande.