Het mirakeldebatt i Dagens Nyheter

Den 25 mars skrev Maria Schottenius en krönika i Dagens Nyheter med rubriken »Kyrkan måste tala tydligare om tron på mirakler«. Hon beskrev där sin upplevelse av att många präster i Svenska kyrkan tolkar miraklerna i NT som enbart metaforer för en process av nytt hopp i hjärtat och inre förvandling. Kan man verkligen ta bort undret och ändå ha kvar en religion – blir det då inte enbart en etisk lära – frågar Schottenius.

Krönikan genererade redan dagen efter en debattartikel av Marcus Birro i Dagen med rubriken »Är inte Svenska kyrkan kristen längre?« och två svar från ärkebiskop Antje Jackelén, ett till Schottenius i DN (»Kyrkans symboliska tolkning är inget nytt«) och ett i Dagen (»Undrens tid är inte förbi«). Jackelén argumenterar för att den symboliska läsningen av Bibeln har varit viktig sedan kyrkans äldsta tid, men att detta inte behöver innebära ett förnekande av undrens fakticitet. Den process av inre förvandling Schottenius beskriver, menar Jackelén snarare är ett uttryck för mystik än etik. Vidare skriver ärkebiskopen att tro och förnuft inte står emot varandra utan kan harmoniera. I svaret till Schottenius lyfter Jackelén fram dialogen mellan naturvetenskap och teologi som »ett sunt uttryck« för viljan till harmoni mellan tro och förnuft, medan exegeten Rudolf Bultmanns (1884–1976) »avmytologisering« – försöket att bortse från allt övernaturligt i kristen tro – enligt Jackelén »framstår som en överdrift«.