»Har jag modet till förändring?«

Vad är ett hållbart liv? Frågan fick kursdeltagarna på EFS Sundet ägna sig åt under en dag av undervisning, gruppssamtal och gemenskap.

Frosten glittrar i förmiddagssolen när 17 personer i olika åldrar samlas på EFS Sundet vid Luleälven. Kommuniteten Senapskornet och Älvsby folkhögskola har bjudit in till en kursdag i ämnet Hållbart liv. Ett brett ämne som väcker reflektion.

– Jag längtar efter ett liv som jag kan stå för, ett rakt igenom ärligt liv där jag kan ha genuina relationer. Jag vill vara en del av en positiv samhällsutveckling, gällande både människor och miljö, säger Helena Dahlberg, en av kursdeltagarna, och Mikael Dape­frid fortsätter:

– Det är lätt att bli blind när vardagen och livet bara rullar på. Den här dagen blir en paus, ett tillfälle för gemenskap och goda samtal.

Kursdagen varvar föreläsningar med diskussioner i smågrupper och tid till personlig reflektion. Josh och Elisabeth Armfield från Senapskornet delar utifrån Bibeln tankar om gemenskap, vila och arbete. Elisabeth ser kommunitetsliv som ett av många sätt att leva hållbart och enkelt. Fördelen är att man får stöd av de människor man bor med.

– Men det är alltid en utmaning att leva nära inpå andra människor. Det kan vara svårare att älska när man ser alla brister, både andras och sina egna. På så sätt är det som att leva i en familj.

Mikael menar att en av utmaningarna med att leva ett hållbart liv är vi själva.

– Vi är en tillgång, men bär också på en brustenhet. Det är svårt att se invanda mönster och det finns även en förväntan utifrån, »gör så här, ha de här grejerna«.

Helena instämmer:

– Det är som att vi har ett kontrakt med samhället hur livet ska levas och det kan vara svårt att göra andra val, till exempel när det kommer till tempo och arbetsliv.

Dagen har väckt nya tankar. Bland deltagarna uttrycks en längtan efter att omsätta lärdomarna i praktiken och lära sig mer. Kärnan i ett hållbart liv är perspektiv, enligt Mikael:

– I min vilja att leva som kristen väljer jag Jesusmåttstocken, det bibliska perspektivet blir utgångspunkten för hela mitt liv. Sedan är frågan om jag har modet till förändring?

Hållbart liv – En kursdag den 21 oktober på EFS Sundet i Luleå.

Ett samarbete mellan Kommuniteten Senapskornet och Älvsby folkhögskola. Ett återkommande tema på Älvsby folkhögskola, en långkurs i ämnet planeras för hösten 2018.