Hallå där, Per-Eive Berndtsson

Per-Eive Berndtsson är en av talarna under Påskkonferensen i Kornhillskyrkan, Halmstad 24-27 mars.

 

Det är 24:e gången ni arrangerar påskkonferens. Hur skiljer sig den här från de tidigare?

– Den största skillnaden är att det är en öppen konferens, vi har alltså ingen anmälan. Vem som vill kan komma och temat är just, »För alla folk«. Temat är lika aktuellt i Sverige som utanför landets gränser.

Hur många räknar ni med att det ska komma?

– De senast åren har vi varit runt 450 personer, vi kanske landar där någonstans. Det är både ungdomskonferens, vuxenkonferens och barnmöten.

Vad vill ni att besökarna ska få med sig från konferensen?

– Många har vittnat om att de fått ett möte med Gud på dessa konferenser. Det viktigaste är att kunna erbjuda mötesplatser där människor får möten med Herren.

För program, se kornhill.se