Hallå där Mikael Artursson

… missionsledare för Mittnorrland och ansvarig för EFS årskonferens i Örnsköldsvik 2019.

Hur går förberedelserna inför årskonferensen?

– Just nu har vi mycket fokus på bön och att forma en vision för konferensen.
Vi håller även på att mejsla fram teamet kring det praktiska. Vi tror att en nyckel för en lyckad konferens är att skapa en bra plats för barnen.

Vad blir temat?

– Markusevangeliet 13:10: »Först måste evangeliet förkunnas för alla folk.« Det är ett tema som knyter an till EFS nya vision och som utmanar oss till rätta prioriteringar innan Jesus kommer.

Hur ser upplägget ut för konferensen?

– Vi kommer att ha två kvällsgudstjänster efter varandra i Pingstkyrkan, så man kommer att kunna ta del av mycket gudstjänstliv. Själva årsmötet kommer att hållas under både fredag