Hallå där Marie-Louise Nilsson

… som tillsammans med Edvin Näslund och Jonas Byström anordnar ett lärljunga- och evangelisationsspår i samband med EFS årskonferens. 

Berätta om satsningen?

– Salt och EFS vill rusta nya generationer att nå ut med evangeliet. Ur denna längtan har visionen med spåret fötts. Vi vill erbjuda två dygn av lärjunga­träning och ge möjlighet för en ung generation att uppleva den helige Ande, förstå nödvändigheten av att leva i Ordet och att rustas för att bygga en missionsrörelse.

Varför är det viktigt att investera i ungdomarna?

– En rörelse som inte ger evangeliet vidare dör. Men en rörelse som rustar en ung generation kan få vara med och bidra till många människors frälsning i vårt land.

Vad hoppas ni att besökarna får ut av dessa dagar?

– Ett möte med Jesus, en erfarenhet av den helige Ande, en kärlek till Ordet, nya vänner och mod!