Hallå där, Benjamin Ekman

… som just nu översätter James K.A. Smiths bok Du är vad du älskar till svenska.

Hur går det med översättningsarbetet?

– Arbetet går bra. Jag arbetar med texten i mitt »anletes svett«. Men fläktarna hjälper.

Vad är kärnan i James budskap enligt dig?

– Smith presenterar en bild av människan som en begärande och älskande varelse. Vi är inte bara rationella tänkare, vi är älskare. Och denna kärlek formas av vanor och ritualer av olika slag. Utifrån detta analyserar han konsumismens »liturgi«: Hur formas vi av marknaden utan att vi tänker på det?

Varför bör man läsa hans bok, tycker du?

– För att vår tid (och vår planet) behöver en ny generation av helgon som sprider det glada budskapet om vår Herre Jesus, som inte bara räddar själar utan förnyar hela skapelsen.