Gud finns inte

Salt ställde Martin Helgesson på Apologia inför en knivig fråga. Detta är vad han kom fram till.

Fråga: Jag är en tjej på 13 år som vuxit upp i ett kristet hem. Jag har några frågor som jag gärna vill ha svar på. Kan ni hjälpa mig? Vad ska jag svara när andra säger att Gud inte finns? Och hur vet jag att Gud finns?

Svar: När någon frågar eller ifrågasätter ens tro är det första man ska göra att lyssna. Varför frågar han/hon det här? Är det sin egen eller någon annans åsikt de uttrycker? Ofta är det bästa svaret en fråga. »Hur kom du fram till det?« Eller: »Vilken Gud är det du inte tror finns?« Men fråga för att du är intresserad, inte för att sätta dit den andre.

Det kan vara bra att komma ihåg att det är en skillnad mellan att veta och att visa. Vi kan ha en välgrundad tro helt enkelt tack vare att Gud genom sin Ande ger oss den. Vi kan känna en stark övertygelse som vi ibland inte helt kan förklara. Det är bra i sig, men när det gäller att visa andra att Gud finns och att den kristna tron är sann, är det också bra att peka på något mer än bara sin egen personliga övertygelse eller berättelse. Då finns det tre »ställen« vi kan peka på, där Gud visar (uppenbarar) sig för oss.

Det första är universum. En viktig vetenskaplig utveckling under 1900-talet var när det fastställdes att universum har en början – »Big Bang«. En av Big Bang-teorins tidiga förgrundsgestalter var George Lemaître, som förutom fysiker och matematiker också var präst. Om universum har en början, så har det också någon form av bakomliggande orsak. Detta stämmer väl överens med att universum är skapat av Gud. Dessutom uppvisar universum en otroligt precis finjustering av olika konstanter, där ofattbart små ändringar av en enda skulle utesluta alla möjligheter till liv. Varken slump eller naturlagar förklarar detta lika bra som tanken på medveten design.

För det andra uppenbarar Gud sig i vår egen, mänskliga erfarenhet. En aspekt av detta är moralen. Alla människor har en moralisk medvetenhet, en slags rättskänsla. Men varifrån kommer moraliska värden ifall Gud inte finns? De måste vara mer än bara individuella känslor eller kulturella normer ifall de ska vara objektivt sanna och ha någon tyngd. Om Gud inte finns, tycks moralen sakna sin nödvändiga förankring.

För det tredje har Gud uppenbarat sig i historien, främst genom Jesus. Vi har flera väldigt bra källor om Jesus i Nya testamentets evangelier! När det gäller att lära känna personer, så är vi alltid beroende av vad den personen berättar om sig själv. Universum och vårt samvete kan bara ge oss väldigt begränsad kunskap om Gud, men i den historiska personen Jesus från Nasaret kan vi lära känna Gud i egen hög person.