Glädjande ökning för Johannelund

Rapporten från Universitets- och högskolerådet om ansökningssiffror inför höstterminen har kommit. Johannelunds teologiska högskola kom in på en tredje plats bland landets alla universitet och högskolor när det gäller procentuell ökning av ansökningar totalt sett. Vidare kom Johannelund på första plats i ökningen av antalet förstahandssökande.

– Mycket glädjande. Detta gäller i en tid då ansökningarna totalt sett gått ner två procent. Resultatet är egentligen ännu bättre, eftersom många ansöker direkt till oss och inte via antagning.se, säger högskolerektorn Kjell O. Lejon.