Gå bibelskola i höst!

En missionsrörelse som vill vara i rörelse behöver människor att sända. Detta i sin tur betyder att människor behöver få undervisning. I Västsverige finns två bibelskolor som drivs av EFS – Kornhill och Hjälmared. Vi har pratat med kursföreståndarna.

I höst kör Kornhill igång den 14:e upplagan av sin bibelskola. Det blir ett år med nytt fokus: att få bli hel som människa, upptäcka sina gåvor samt få en gedigen bibelundervisning mitt i en mångkulturell och diakonal församling.

Att fokusera på just själavård och att upptäcka sina gåvor är något som kursföreståndaren Per-Eive Berndtsson tycker är viktigt.

– Vi har en bred undervisning med ett klassiskt innehåll för en bibelskola. Utöver det har vi varje vecka besök av duktiga talare från hela kristenheten. Att dessutom få leva på ett internatboende tillsammans, mitt i en församling, blir inte bara skolgång utan en möjlighet att få leva i det, säger han.

Ledningen för kursen har många förhoppningar för det kommande året. De hoppas att första terminen, som helt handlar om att få bli hel och att hitta sin kallelse, ska få bli givande. Under vårterminen tillkommer en missions- och studieresa till Turkiet i Bibelns fotspår.

– Det kommer förhoppningsvis bli en fantastisk och mycket givande resa, säger Berndtsson.

Hjälmared Folkhögskola har länge haft sin Bibellinje och i år är kursföreståndaren Per Olausson glad över att klassen har några elever som har konverterat från islam till kristendom. Detta har både berikat och utvecklat hela bibellinjen. Hjälmared driver en traditionell bibelskola med stort fokus på Bibeln och ämnen som rör den kristna tron: lärjungaskap, själavård och bön för att nämna några.

I undervisningen är det sex lärare från olika kyrkliga bakgrunder. Att det är så pass många lärare ger en bredd i samtalen och utrymme för fördjupning kring de stora frågorna som inte alltid är lätt besvarade.

Klassen åker också på en resa till Italien där de besöker det ekumeniska klostret Bose. Ett kloster som betonar enheten bland alla kristna.

– Min förhoppning är att de som kommer till bibelskolan ska få förvandlade liv, precis som det påverkade mitt liv när jag själv gick bibelskola. Min förhoppning är att de som går hos oss ska få en inriktning på livet där tron blir djupare. Vi vill att de ska få hitta sin unika uppgift i Guds rike och förstå hur mycket Gud älskar var och en och vill använda dem i denna världen, säger Per Olausson.


 

Läs mer och ansök på: kornhill.se/bibelskolan respektive hjalmared.se/utbildningar/bibel.