Frikyrkokartan ritas om

Öyvind Tolvsens rapport »Frikyrkokartan ritas om«, som tagits fram i samarbete med Nätverken för församlingsgrundande och församlingsutveckling och publicerats av EFK, har väckt uppmärksamhet – inte minst i profan media. Tolvsens studie omfattar de traditionella frikyrkorna, men också vad han kallar det utökade frikyrkobegreppet som omfattar den Lutherska kyrkofamiljen med de inomkyrkliga rörelserna där EFS ingår. Rapporten ger en intressant översikt över trenderna, som enkelt kan sammanfattas så här: Medlemstappet har stannat upp men är fortfarande alarmerande, främst i de tidigare väckelsernas kärnområden som Småland, Västernorrland samt Norr- och Västerbotten. En trend är att nya församlingar grundas, företrädesvis i storstäderna och framförallt migrantförsamlingar.

I en artikel i tidningen Dagen, med anledning av rapporten, gör EFK-pastorn Stefan Swärd följande reflektion angående församlingstillväxt:
»Det mest intressanta exemplet är Hammarby i Stockholm, där den gamla EFS-föreningen fått en systerföre­ning. Den nya föreningen leds av Annahita Parsan och är en avknoppning från Klara kyrka. En församling som består av 365 nyomvända muslimer, främst med rötter från Iran.«
Som avslutning i sin artikel drar han följande slutsats:
»Den avgörande frågan för pastors- och prästutbildningar är att forma ledare som kan bryta andlig stagnation.«

Rapporten finns att ladda ner på: www.efk.se/frikyrkokartan