Från Kalmar till Ukraina

Vasakyrkan bidrar till återuppbyggnad.

Ryska beskjutningar har skadat Ukrainas elnät vilket drabbar både sjukhus, skolor och privata hem. Vasakyrkan i Kalmar har startat projektet Power Up Ukraine, som i samarbete med stiftelsen Filippus samlar in och fraktar olika typer av elgeneratorer till krigsdrabbade områden.

– Det är den ukrainska energimyndigheten som bestämmer var elverken hamnar. En bil säkerställer vattenförsörjningen i olika byar och en är stationerad hos räddningstjänsten i Lutsk. Vi fick vara med när ett mellanstort kraftverk till stor glädje installerades i en skola, berättar initiativtagaren Göran Axelsson. 

Konvojerna har lett till att Sverige har blivit en av de fem största givarna av återuppbyggnaden av energisektorn i Ukraina, vilket president Volodymyr Zelenskyj kommenterar på sin hemsida: »Det är en väldigt konkret manifestation av hur högt Sverige värderar människor och mänskligheten.«