Forskning om EFS mission i Indien

Rektor David Udayakumar för Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute, Chennai har besökt EFS kansli för samtal om EFS historiska arkiv. En av hans teologistudenter, Nirmal Soren, kommer från den Evangelisk Lutherska kyrkan i Madhya Pradesh. Nirmal vill studera EFS tidiga missionshistoria i Indien, fram till 1923 då kyrkan bildades. Han vill forska i hur man förkunnade, hur man bedrev det sociala arbetet och hur man involverade indierna i evangelisationsarbetet. Nirmal vill även se om eller hur man anpassade evangeliet till den indiska kulturen.

Eftersom det mesta av grundmaterialet är på svenska behöver då ett urval av brev, protokoll och tidningstexter översättas till engelska, något som EFS arkivprojekt har som mål att kunna förverkliga.