Församlingen United Malmö vill ansluta sig till EFS

Vid ett extrainsatt årsmöte beslutade medlemmarna i församlingen United Malmö att ansöka om medlemskap i EFS. Här följer pressreleasen i sin helhet.

United Malmö har idag, söndagen den 4 februari 2018, vid ett extra årsmöte med kvalificerad majoritet på 70,5 % beslutat att ansöka om medlemskap i EFS och att ansöka om associativt medlemskap i Pingst FFS.

Man kan konstatera att detta är ett stort beslut, samtidigt som det är en naturlig konsekvens av församlingens utveckling under många år. Vi har under denna utveckling upptäckt rikedomarna i det lutherska och rosenianska arvet och rört oss mot kyrkans evangeliska centrum. Det känns därför bra att få slutföra denna process och naturligt att nu få ansluta oss till EFS och ägna vår energi åt vårt uppdrag som kyrka i Malmö.

EFS är en unik plattform i kristenheten som en missions- och förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. EFS är djupt förankrad i luthersk-evangelisk teologi med ett starkt fokus på mission och har en stor öppenhet för andlig förnyelse. Här finns en välbalanserad mix av det bästa från både folkkyrka och frikyrka; här finns även goda kyrkliga ordningar tillsammans med en flexibel hållning med det övergripande syftet att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Vi tror att framtiden tillhör ekumeniken där olika traditioner i Kristi kropp finner och berikar varandra. Vår önskan är att fortsatt relatera till vårt nätverk inom Pingströrelsen och alla våra syskon där. För oss är det viktigt att ha goda relationer med hela Kristi kropp, inte minst med pingströrelsen som United har sin bakgrund i. Rent formellt är det deltagarna på Pingst FFS Rådslag i maj som tar ställning till vår förfrågan om associativt medlemsskap, i enlighet med paragraf fem i Pingst FFS stadgar från 2015-05-08.

Nästa naturliga steg är att förberedelser påbörjas för prästvigning av några av församlingens pastorer och att sakramenten kommer att förvaltas i enlighet med Svenska kyrkans ordning. I övrigt fortsätter vårt gudstjänst- och församlingsliv som vanligt. Vi ser med tillförsikt fram emot detta nästa steg i församlingens historia och vad Gud har förberett för oss.

Församlingsledningen
i United Malmö