Förföljelsen av kristna ökar

I januari varje år presenteras World Watch List. Det är missionsorganisationen Open Doors lista över de 50 länder där kristna utsätts för mest förföljelse. För fjortonde året i rad toppar Nordkorea listan och EFS missionsland Eritrea hamnar på en historisk tredje placering. Ytterligare fyra av EFS missionsländer finns med bland de värst drabbade.

– Huvudorsaken till att förföljelsen ökar i 35 av våra 50 listade länder är utbredningen av den extrema islamismen, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors.

Ett av de länder som alltså är värst drabbat är Eritrea, som även har kal-lats ”Afrikas Nordkorea”. Till stor del handlar det om att regimen trycker ner sitt eget folk och har en stark diktatorisk inställning. 5 000 personer i veckan flyr från sitt eget land. Det är en allmän försämring för alla i landet. De evangelikala grenarna av kyrkan har även problem inom sina egna led. Det finns ett angiverisystem och en ovilja att låta andra tolkningar av den kristna tron få finnas i landet.

Flera olika parametrar gör att Eritrea ligger så högt upp på listan.

– Våldet är väldigt högt i landet och de har höga poäng på alla våra sex mätområden, konstaterar Peter.

De som utövar den kristna tron förtrycks inom fem olika områden – privatlivet, familjelivet, samhällslivet, församlingslivet och landets lagstiftning. Det sjätte området World Watch List mäter handlar om våld mot kristna, det kan röra sig om våldtäkter, dödligt våld och kyrkobränder.

Indien befinner sig i en annan situation. Där råder hindunationalismen och det är andra orsaker som driver processen. Det handlar om att presidenten inte gör något åt situationen. Våldsfrekvensen mot kristna är väldigt hög. Hinduiska grupper attackerar pastorer och bränner ner kyrkor. I snitt är det tre attacker mot kristna, kyrkor och pastorer i veckan men polisen ingriper inte i de situationerna. Det råder en nationalistisk våg där den kristna närvaron inte är önskvärd.

– Vi på Open Doors vill öka medvetenheten om dessa frågor genom att skapa opinion och genom att få kristenheten att reagera på olika sätt. Vi tror att bönen kan ha inverkan på de här processerna, avslutar Peter Paulsson.