Förföljelsen av kristna ökar

Över 245 miljoner kristna lever under förföljelse och hot.

Open Doors publicerar varje år World Watch List; en lista på de 50 mest utsatta länderna i världen att vara kristen i. I dessa länder finns nu 245 miljoner kristna som förföljs.

– För EFS del blir detta också en viktig påminnelse om vikten av att stå kvar även under svåra omständigheter, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson.

Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, där många av landets cirka 200 000–400 000 kristna befinner sig i arbetsläger. Speciellt anmärkningsvärt i dessa tider med avslag för afghanska konvertiter, är att Nordkorea och Afghanistan tillsammans toppar listan i kategorin »extrem« förföljelse, med 94 av 100 möjliga poäng. Förutom Nordkorea och Afghanistan, är det i år nio andra länder som också kvalificerar i kategorin »extrem« förföljelse, eftersom de fått mer än 81 poäng.

Ett exempel på ökad statlig religiös förföljelse och kontroll är Kina, där nya regler för religiös verksamhet fastställdes den 1 februari 2018. Dessa innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp varningsskyltar vid ingångarna som förbjuder personer under 18 år att gå in.

– Min första reaktion är att det är en dyster läsning. Det här är det i särklass svåraste året sedan mätningarna startade, säger Peter Paulsson, som är generalsekreterare för den internationella missions- och människorättsrörelsen Open Doors.

Erik Johansson kommenterar listan så här:

– Flera av EFS systerkyrkor och samarbetspartners finns i några av de länder som kommer allra högst upp på World Watch List. På det sättet blir också listan ett slags bekräftelse på att EFS finns just där vi ska finnas, nämligen bland kristna syskon som lever under förföljelse och hot.