Föräldraskapet – en ny identitet

Nu är jag tillbaka på jobbet. Allt är som vanligt och samtidigt är allt annorlunda. Förra sommaren hade jag nåden att få bli mamma till en fantastisk liten kille. Från en minut till en annan fick jag en ny identitet, en identitet jag trodde jag var mer förberedd för än jag var.

Många är de som skrivit krönikor eller andra liknande texter i samband med att de blivit förälder – behöver jag verkligen skriva en till på samma tema? Jag tror det. Varje vittnesbörd om Guds kärlek till sina barn är viktigt att dela bland trossyskon.

Jag tyckte att jag var väl förberedd på att bli mamma. Både praktiskt i form av tillbehör som behövs till en liten bebis och också rent känslomässigt. Däremot var jag inte förberedd på hur mycket min nya identitet som mamma skulle påverka min Gudsbild. När jag första gången höll vår son i famnen blev jag drabbad av Guds kärlek på ett helt nytt sätt. Om kärleken till mitt barn känns så här, hur stor är då inte Guds kärlek till oss? Det har varit som att ana en glimt av Guds fullkomligt utgivande kärlek till oss.

Under året som gått har jag försökt att bära med mig detta perspektiv när jag ställts inför alla de stora känslorna; frustrationen, glädjen, omsorgen och inte minst viljan att gripa in när jag ser hur en situation håller på att utveckla sig. Tänk att i allt det som sker utvecklas den lilla människan, det finns en upptäckarglädje och med kärlek i ryggen finns det mod att upptäcka. På samma sätt är det för oss som Guds barn, med en älskande Gud i ryggen.

Jag hade på många olika sätt förstått och erfarit Guds kärlek i mitt liv, men när jag nu själv fått ett barn har Gud öppnat upp en ny dimension av sin kärlek till mig. I den kärleken finner jag tröst i min otillräcklighet, hämtar jag styrka när jag inte orkar, finner jag mod när jag utsätts för prövning, möter jag visdom när jag blir arg och jag omfamnas när jag känner mig liten.

Jag är tacksam över att under året som gått gång på gång fått påminnas om att det mest grundläggande i min identitet är att jag är Guds älskade barn – ur det kommer allt det andra.

Johanna Björkman

Generalsekreterare Salt