Folkhögskoledagar som förenar

Det unika med folkhögskolans lärmiljö och dess uppdrag inom integration var fokus för EFS folkhögskoledagar.

Vartannat år anordnas EFS folkhögskoledagar och värd för årets upplaga var Åredalens folkhögskola. Denna mötesplats syftar till att ge inspiration och erfarenhetsutbyte mellan skolornas anställda samt en möjlighet för EFS att föra en dialog med folkhögskolorna. Det tas inga avgörande beslut under dessa dagar, utan konferensen är till för att uppmuntra.

– Jag fascineras av att skolorna prioriterar att åka så långt med så många, men det är väldigt gott att möta andra som jobbar med liknande saker som jag själv. Jag tar med mig mycket glädje från årets dagar. Det bubblade ordentligt i erfarenhetsutbytet. Dessutom fick vi många viktiga samtal om hur det märks att vi är EFS-skolor samt hur kopplingen mellan EFS och skolorna skulle kunna se ut, berättar Ingemar Forss, rektor på Åredalens folkhögskola och samordnare av konferensen.

Kopplingen till EFS skiljer sig från skola till skola.

– Hos oss i Åredalen märks det exempelvis genom vissa linjer med tydlig koppling till tro och bibel och därmed också EFS. Folkhögskolornas verksamhet ska ju också ses som en del i EFS diakonala verksamhet, så när vi jobbar med goda läromiljöer och exempelvis ger möjlighet att läsa upp betyg finns EFS med som del i det även om inte alla kanske vet om det, säger Ingemar.

Folkhögskolorna har en särskild plats i samhället. Deras bidrag är i mångt och mycket diakonalt och förtroendet växer.

– I dag har folkhögskolorna ett stort förtroendekapital gentemot det svenska samhället. Staten vill lägga fler uppdrag, särskilt när det gäller integration och att hjälpa människor i utanförskap, på just våra skolor eftersom folkhögskolan erbjuder en integrerande miljö av helhetslärande som är väldigt i ropet nu, säger Ingemar.

Studiemotiverande kurser, placering av ensamkommande, fler platser på allmänna kurser är bara några exempel på uppdrag som folkhögskolorna allt mer får arbeta med.