Evangelium i 3D

Har du varit på bio och upplevt 3D? Du ser då filmen med glasögon och teknik som ger ett djupseende. Min första upplevelse av detta var hisnande. Jag tänker att vi behöver se frälsningen i 3D för att den ska komma nära och påminna oss om »vad vi i sanning dock äga alltid«.

Tre dimensioner framträder om vi betraktar frälsningen genom Jesus med 3D-glasögon på. De är olika dimensioner av frälsningen som konsekvenser av Jesus död och uppståndelse.

Hebreerbrevet (Heb 2:14–18) packar upp frälsningspaketet och säger om Jesu tjänst:

»… för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.« Alltså besegrar Jesus djävulen och kan därigenom befria oss. »För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder.« Alltså försonar Jesus oss med Gud och erbjuder oss förlåtelse.

»Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.«

Jesus gick in i lidandet för att kunna hjälpa oss när vi befinner oss i lidande och prövningar. Frälsningen som finns i Jesus Kristus innehåller alltså befrielse, förlåtelse och helande som tre integrerade dimensioner av samma livsförvandlande frälsning.

EFS vision är: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Om vi på allvar vill se EFS vision behöver vi drabbas av frälsningens omfattning och som Paulus uttrycker det: »Fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek.«

EFS uttrycker i sitt uppdrag att vi vill leva mission genom tro, ord och handling. Vi behöver bli modiga förkunnare av evangeliet i dess helhet. Då vi bjuder in Jesus i människors omöjligheter och öppnar upp för Guds rikes möjligheter kan frälsningen förverkligas.

Vi tror och förkunnar att det Jesus gjort på korset räcker. Det är ett evangelium som människor i dag finner relevant och som förvandlar liv. Vi behöver på nytt överlåta oss till Guds Andes livsnära missionerande, både genom våra vardagsliv och genom församlingsgemenskaper som fungerar som missionsstationer.

 

Jonas Hallabro,
distriktsföreståndare EFS Sydsverige