Ett bok­projekt som nått sitt mål

Den nyligen lanserade boken Må detta nå Monsieur Stjärne! berör en unik brevkorrespondens mellan en EFS-missionär och den etiopiske kejsaren. Här frågar Martin Nilsson, som arbetat med bokutgivningen, författaren Ezra Gebremedhin om bokens betydelse.

Det var den 17 december förra året som ett 130-tal missionsintresserade samlades till en bokrelease av boken Må detta nå Monsieur Stjärne! i Lötenkyrkan Uppsala Det blev ett möte mellan tidigare missionärer, storfamiljen Stjärne, forskare, Mekane Yesusförsamlingen i Skärholmen och intresserade från när och fjärran.  Etiopienforskaren Viveca Halldin Norberg berättade om sitt möte med landet och kejsaren. Bröderna Stjärne gav målande beskrivningar över sin uppväxt i landet och relationen till sina föräldrar. Efter Ezra Gebremedhins föredrag om boken och min presentation av redigeringsarbetet vidtog en festlig etiopisk middag under Ezras hustru Gennets ledning. Det blev en kväll som vi sent ska glömma, och vi som arbetat med bokutgivningen fick röna stor uppskattning för arbetet.

Men hur började detta bokprojekt? Våren 2012 berättade Ezra för mig om en unik brevsamling mellan EFS-missionären Per Stjärne och den etiopiske kejsaren Haile Sellassie och några av hans medarbetare. Det är originalbrev som sönerna Torsten och Lennart Stjärne ärvt efter sin far. De flesta av breven är vackert skrivna på amarinja och försedda med kejserligt sigill.

– Jag blev övertygad om att dessa brev och andra besläktade dokument utgjorde en skatt för alla som är intresserade av svensk-etiopiska relationer under några decennier, berättar Ezra. Jag kände att de händelser som breven berättar om borde publiceras och göras tillgängliga för svenskar, etiopier och andra i kommande generationer.

Boken skrevs på engelska och när den efter ett par år i stort sett var klar både i text och bild, tog jag upp frågan om den inte också borde finnas i en svensk version. Sommaren 2016 började Ezra därför med en översättning till svenska. Under arbetet med den svenska versionen upptäcktes nya fakta, vilket innebar komplettering även av den engelska. Vi hade hittat fler bilder, etiopienkännare och forskare hade fått läsa den första engelska versionen och kommit med förslag till justeringar. Vi hittade även ännu fler brev som vi ville ha med. En särskilt intressant brevsamling som upptäcktes sent i EFS arkiv är mellan Abbebe Retta och Nils Dahlberg.

Ezra, vad har du särskilt lärt dig om Per Stjärne och kejsaren?

– Att de var så nära varandra och att de kunde dela personliga känslor och till och med suckar. Vid deras andra möte i Bath diskuterade de djupa andliga frågor om nåden och frälsningen, även om vi inte har publicerat innehållet från detta samtal. Kejsaren och kejsarinnan var så tagna att de bad andra lämna rummet så att de fick prata enskilt med Per.

– Man märker även en viss spänning mellan ledningen i EFS och Per Stjärne gällande hjälpen till flyktingarna i Jerusalem. Det var politiska oroligheter och styrelsen ville inte provocera italienarna och därmed förorsaka bekymmer för arbetet i Etiopien och Eritrea.

Vi sökte länge information om varför styrelsebeslutet att sända ut Sigrid Berggren till Jerusalem inte förverkligades. Inget protokoll och ingen tidning uppgav det egentliga skälet till att beslutet drogs tillbaka.

– Ja, tillägger Ezra. Från den etiopiska självbiografin av Azazh Kebbede Tessemma kommer det fram att det fanns italienska agenter i Palestina som försökte få stopp på etiopiska intressen, försvaga och utarma dem. Johan Hagner skriver att det var politisk oro i Palestina mellan araber och judar. Han skriver dock inte öppet om de italienska agenternas verksamhet. »Från EFS-styrelsens sida hade man även sagt till Fride Hylander att beskrivningen av bombningen av ambulansen i en kommande bok skulle tonas ner.«

– Per Stjärne är personlig och har starka känslor. Ger sig in på utmaningar som andra flyr ifrån. Han sa: »Jag lider av att hjälpen till flyktingarna har dröjt. Etiopien är ju vårt andra hemland.«

Vad har boken för betydelse i dag?

– Den kommer att påverka bilden av kejsaren, som nu är mer positiv än tidigare. Tusentals etiopier håller på att revidera sin bild av honom. De har sett vad som hänt efteråt och ser att allt inte var förkastligt under kejsartiden. Hans sätt att behandla Eritreafrågan kunde ha varit mycket klokare. Hans habegär för landet var stort. Men boken handlar ju inte om den konflikten.

– Etiopier som hört av sig säger att de inte visste att det var en så varm relation mellan Sverige och Etiopien. Många har också kommenterat att det är en unik samling av bilder som finns med i boken, något som Professor Bahru Zewde och andra har kommenterat. »Bara du kunde skriva denna bok«, sa en före detta etiopisk professor i USA. Jag var benådad med en rad meningsfulla kontakter och med tillgång till viktiga källor.

Må detta nå Monsieur Stjärne! finns att beställa på shop.efs.nu