Ett år av utmaningar men också glädje

Vasakyrkan i Umeå blickar tillbaka.

När året nu går mot sitt slut kan Peo Einemo, ordförande i Vasakyrkan Umeå, konstatera att detta år inte blev likt något annat. 

– Det är kul att så många har hittat till kyrkan via webbsändningar, men det blir ju trots allt inte samma sak att se på gudstjänsten hemma i soffan. Gudstjänsten är till för att fira tillsammans på plats, det känner vi nog alla mer eller mindre.

Ekonomiskt har sändningarna delvis kunnat ersätta det givande som normalt sett sker på plats. 

– Vår förening ser ut att landa på ungefär ett nollresultat. Givandet har gått ner, men tack vare kollekter via Swish i våra sändningar har vi kunnat hålla igång. Men jag skulle vilja passa på att uppmana alla EFS:are att börja ge via automatisk banköverföring. Det underlättar för verksamheten och Gud välsignar alltid den som ger. 

Bland stora utmaningar finns verkliga glädjeämnen på personalsidan då prästen Emmeli Karlsson Lundmark och verksamhetsledaren Anna Duveskog kommit väl in i sina respektive tjänster. 

– Det är tur att Gud är med och leder ibland och Han har verkligen visat sin stora omsorg över oss i dessa rekryteringar, säger Einemo.