»Etiopiens äldre drabbas hårdast«

Explosionsartad församlingstillväxt å ena sidan, svält och torka å andra sidan. Samtidigt står Etiopien inför den största urbaniseringen i landets historia.

Miljontals människor flyttar in till städerna medan de äldre lämnas utan pension och omsorg. »Vad är kyrkans gensvar på detta?« Det var frågan som ekade när Mekane Yesus kyrkan samlades för sitt årliga partnermöte CMCR (Commitee for Mutual Christian Responsibility) i Addis Abeba, Etiopien, under temat »Diakoni och äldre«.

– Det är en svår situation där de äldre drabbas hårdast, säger Missionsföreståndare Kerstin Oderhem efter sitt besök i Etiopien.

Kerstin var en av två huvudtalare och fick chansen att lyfta fram vikten av kyrkans diakonala roll i den samhällsförändring som sker.

– I en kyrka som har fullt upp med hundratusentals människor som kommer till tro varje år, är det även viktigt att samtala om hur vi tar hand om de människor och den familj som redan finns.

Partnermötet tjänade till att uppmuntra och utmana kyrkan att redan nu börja ta små praktiska steg för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för de äldre. Samtalen berörde allt från social verksamhet för äldre, till framtida äldreboenden och regeringssamarbete.

– En viktig tankeprocess har satts igång. Sen handlar det mycket om konkreta behov som till exempel rullstolsramper och gångräcken till kyrkans lokaler. Enkla åtgärder, men som gör kyrkan mer lättillgänglig för de äldre.

Budskapet togs emot bra och resan blev ett kvitto på det goda utbyte som finns mellan Sverige och Etiopien. EFS Sverige kunde bidra med strukturell expertis medan Mekane Yesus kyrkan inspirerade genom deras outtröttliga och kreativa sätt att bedriva mission.

– Vi som var där gladdes över att få se och höra vad Gud gör. Det var fascinerande att träffa ledare och människor som trots stora utmaningar inte frågar sig »Varför händer det här?«, utan istället »Vad kan vi göra nu?«, säger Kerstin inspirerat.

I ljuset av goda möten och samtal med ledarna i Mekane Yesus kyrkan återvände Kerstin till Sverige med ett lyckat utlandsbesök i bagaget.

Svenska EFS har nu bjudit in representanter från Mekane Yesus kyrkan till Sverige på ett studiebesök för att presentera hur EFS och Svenska kyrkan jobbar diakonalt.

Partnermötet var även en milstolpe i den bemärkelsen att det var första gången i CMCR:s historia som två kvinnor agerade huvudtalare. Den andra talaren var Ruth Abraham, som även var den drivande kraften bakom temat »Diakoni och äldre«.