Enhet och framtidstro

Konferensen Kallad samlade drygt 300 ungdomsledare från 13 kyrkliga sammanhang för en helg av uppbyggelse och tillbedjan.

Salt – barn och unga i EFS var en av 13 medarrangörer (se faktaruta) av denna ekumeniska konferens, som efter flera års planering äntligen kunde genomföras den 18–20 mars i Filadelfiakyrkan, Örebro. 

– Efter flera år av pandemi var det mäktigt att det första som många av oss fick åka på, var någonting där så här många kristna organisationer går samman och samlas runt Jesus. Det var mäktigt och lite grann som en manifestation i enhet, säger Salts generalsekreterare Rebecca Stighem, som bland annat medverkade genom att hålla ett seminarium om bön.

När så många olika samfund ska samlas tillsammans kan man tänka att det finns risk för en del meningsskiljaktigheter, men så har fallet inte blivit enligt Rebecca. 

– Det var häftigt att se planeringsgruppen tillsammans. Från Salt har Amanda Vadian funnits med i den. De skapade en så fin kultur i den gruppen och utstrålade verkligen enhet i sin kommunikation trots att de kom från så olika traditioner. De lyfte varandra och backade upp varandras idéer. 

Förutom Rebecca medverkade även My Nygren, Michael Rastas och Edward Thomas från EFS och Salt med varsitt seminarium. Och lovsången leddes av skivaktuella Petter och Helena Alin från Betlehemskyrkan, Stockholm. De ska även senare i vår leda lovsången på EFS och Salts årskonferens i Helsingborg.   

– Lovsången under helgen var helt fantastisk. Innan första kvällsgudstjänsten gjordes en liten undersökning bland besökarna vad de mest såg fram emot. Solklar etta på listan blev »att tillbe Gud tillsammans med andra«, så det var tydligt vad många hade hungrat efter, säger Rebecca. 

Förutom all uppmuntran hon tar med sig efter denna helg blev Rebecca även utmanad på vissa områden.

– Någon sa: »Jag undrar om inte Gud håller på att mobilisera sitt folk«. Det väckte många tankar hos mig. För om det blir skarpt läge i samhället, vad är då vårt uppdrag som kyrka? Om man släpper alla petitesser och meningsskiljaktigheter har vi alla ett tydligt missionsuppdrag att centrera oss kring Jesus och göra oss beroende av honom, säger Rebecca och fortsätter: 

– Jag hade önskat att det fanns någon liknande helg för hela kyrkan, inte bara ungdomar, så att fler av kyrkans ledare, präster och pastorer fick uppleva samma sak. Vi behöver nog alla påminna oss om att dela evangeliet med en ny generation, en ung generation. För när allt kommer till kritan har vi ett tydligt uppdrag och Jesus är vårt hoppfulla svar på många av världens frågor.