Engagerad debatt under årsmötet

Under årskonferensen i Örnsköldsvik ägde EFS årsmöte rum. Nytt för i år var att dela upp förhandlingarna på kortare pass under två dagar, i stället för en heldag.

Under årsmötet valdes fem nya styrelseledamöter: Marie Larsson, Lillemor Persson, Oliver Sjöström och Per Moen för en mandatperiod på tre år och Jan Hallqvist för ett år. En av de avgående ledamöterna var styrelseordförande Stefan Svensson. LarsOlov Eriksson valdes till ny styrelseordförande med Lillemor Persson som förste vice ordförande.

Det blev framförallt livliga diskussioner under årsmötet över de sex inkomna motionerna, som presenterades i sin helhet med styrelsens yttranden i Budbäraren #4 inför årsmötet. 

– För det första vill jag kommentera att det är fantastiskt kul att det kommer in motioner. Det har funnits årsmöten, flera på rad ibland, där det inte har varit några motioner alls. Dessa motioner är ett uttryck för aktivitet ute bland föreningar och medlemmar att man tänker till kring olika saker, sa Sven Ivar Lidström som ledde presidiet under förhandlingarna.

För motionen »Starta en internationell bibelskola« valde årsmötet att anta styrelsens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Motionärerna för »Tillsättning av missionsföreståndare i EFS« och »Vi behöver ett evangelistnätverk« valde att ansluta sig till styrelsens yttranden, som årsmötet antog. Motionerna »Valprocedur vid styrelseval«, »EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse« och »EFS som medlem i JAK medlemsbank« avslogs.