En livsinvestering

Bibelskoleåret på Johannelund ett tillfälle att få en fördjupad och förankrad tro.

Det har varit ett utmanande år för bibelskolans nio elever med uteblivna studiebesök och retreater samt begränsade möjligheter till praktik. Men trots detta har Tin Mörk, som har ansvarat för utbildningen sedan hösten, sett positivt på läsåret.

– Bibelskolan är en tid där man utbyter tankar och delar gemenskap, där man lär känna nya vänner och bygger nätverk. Det har inte riktigt sett ut så i år. Samtidigt tänker jag att det kan ha gynnat eleverna på ett andligt plan. Det har varit en tid av öken och man har fått fokusera på de viktiga källorna, säger Tin.

Praktikperioden har blivit en hjärtefråga för Tin som önskar att ett slags platsbank för praktikplatser ska ta form.

– Uppsala är ett kyrkligt centrum och det är underbart att få ha bibelskolan i den goda teologiska miljö som vi har. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Svenska kyrkan i Uppsala, och även med EFS kansli. Här finns en möjlighet för EFS att knyta kontakter. Min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda praktikplatser på kansliet där eleverna får nyttja sina intressen och talanger.

Redan nu är ansökan till nästa läsår öppen och Tin uppmuntrar alla som vill fördjupa sig i tro och teologi att söka.

– Vår bibelskola finns för er skull och ni är jätte­välkomna. Vi ser fram emot att lära känna er.

Läs mer om bibelskolan på johannelund.nu.