En handbok till troende tvivlare

»Vad gör jag när Gud tycks frånvarande?« är den inledande frågeställningen i Christoffer Abrahamssons debutbok Med Gud i verkligheten.

Abrahamsson har skrivit en bok som han själv önskade fanns när han som ung tampades med tvivel.

– Boken kan vara till hjälp för unga vuxna som känner sig besvikna på Gud eller kyrkan, eller för dem som bär en längtan om att något av det goda de upplevde en gång faktiskt ska vara sant, säger Christoffer, som arbetar som samarbetskyrkopräst i Lötenkyrkan i Uppsala.

Den debuterande författaren, som bland annat skriver teologiska reflektioner i Budbäraren, har en förmåga att bryta ned och bena ut bibelpassager på ett sätt som gör Guds Ord praktiskt. Denna skicklighet blir särskilt tydlig i Med Gud i verkligheten.

Abrahamsson berättar att boken »skrev sig själv« på ett naturligt sätt där han fick sätta ord på det han har burit på i sitt hjärta över en lång period, och den hämtar stoff ur den egna erfarenheten av livets olika skiftningar. Resultatet är ett slags handbok för den här generationens »Tomas tvivlare«.

– Många tonåringar och unga vuxna som lämnat tron berättar om hur Gud upplevs frånvarande och att det kristna livet omgärdas av fler frågor än svar. Det har väckt en längtan i mig att hjälpa dem att hitta ett förhållningssätt att tro, både i dagar av glädje och i dagar av sorg, säger Christoffer och fortsätter:

– Jag försöker ösa ur den hjälp som har varit viktig för mig. Nämligen den enskilda själavården, retreaten och den gudstjänstfirande gemenskapen. Alla sammanhang som har hjälpt mig att komma i kontakt med min egen mänsklighet och att öppna upp mitt hjärta för all Guds kärlek.

Vandringen med Jesus beskrivs i boken som en resa där tvivel också är en möjlig växtplats. I trons öken konfronteras vi med Gud och oss själva, där kan en ny relation till Gud vinnas där hela livet är en gudstjänst och skiljemuren mellan det gudomliga och det mänskliga rivs. Abrahamsson skriver: »Jag bryts ur min inkrökthet, blicken lyfts och hjärtat vidgas så att det omfamnar allt skapat.«

Peter Halldorf, Magnus Malm och Thomas Merton citeras friskt igenom hela boken och avslöjar Christoffers inspirationskällor. Lika framträdande är bibelcitaten som stärker författarens budskap i sin uppmuntran och förmaning till läsaren: »Skifta perspektiv.«

– Vi behöver inse att Gud inte går att greppa fullt ut. Vi kommer att stå kvar med frågor som inte besvaras och då behöver vi leva i ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att vi ska vara tysta, utan att vi ska stå kvar och lita på Gud trots alla obesvarade frågor. En del som har varit i kyrkan länge känner att det kristna livet är fyllt av ytlighet och klyschor och att det hindrar en från att ha en mogen relation med Gud. Men det kristna livet är inte en flykt från verkligheten utan snarare ett sätt att beskriva och leva i den.