Kansliets resa från Riddarhuset till Johannelund

Snart är den elfte flytten i full gång. Två sekreterare, en vaktmästare och så springgossen var med år 1856, vid det allra första flyttlasset. Denna gång är de betydligt fler. Budbäraren besöker flyttkaoset när EFS kansli gör sig redo att ännu en gång byta lokaler.

Från starten till i dag går det missionsdrivna arbetet som en röd tråd genom EFS historia. Lokaler, visioner och personer har gjort avtryck. EFS arkivarie Elsagreta Selander bjuder oss på sina intryck längst vägen.

I ett rum med två fönster, det var så det började – i en av flyglarna till Riddarhuset, Gamla stan, i Stockholm. Det var EFS första expedition, möblerat med en pulpet, ett bord, en liten rottingsoffa och tre stolar. Där arbetade två sekreterare, en vaktmästare och en springgosse. Under de kommande åren bytte EFS lokal med jämna mellanrum. Inte förrän 1924 köpte EFS huset på Mäster Samuelsgatan 34, vilket blev rörelsens första egna expeditionsbyggnad. Därefter har det ömsom blivit fler rum och ökat antal anställda, gjorts nedskärningar, huserats både förlag och hotell samt flyttats – och nu är det tid för ännu en flytt.

– Att kontinuerligt få nya kollegor, nya chefer, nya lokaler, nytt rum och nya arbetsuppgifter har varit stimulerande nog för min del. Jag har inte känt något behov av att byta arbetsgivare också, säger Elsagreta Selander, som i mer än 45 år har arbetat med olika uppgifter för EFS.

På grund av upprustning av innerstaden tvingas EFS sälja sin fastighet till Stockholms stad i början av 1950-talet. Då köptes en ny fastighet på Tegnérgatan 34.

– Det var en riktigt pampig hörnfastighet med sex våningar. I dag känns det smått ofattbart att expeditionen också hade ansvar för hotellet där, säger Elsagreta.

Hon började som skolsekreterare på Johannelund, precis när skolan flyttade från Stockholm till Uppsala, år 1970.

– När jag blev tillfrågad om tjänsten tvekade jag, men blev övertalad att prova en månad. Sedan blev jag kvar till hösten 1995 då jag fick en assistenttjänst på hemlandsavdelningen för EFS expedition.

Genom åren har Elsagreta provat en stor bredd av arbetsuppgifter, som utskick, bokningar, materialhantering med mera.

– Roligast har nog varit att jobba med layout och bildhantering. Att arbeta i Excel trivs jag också med, vilket passar bra då jag sedan 2014 mest arbetat med ordnandet av EFS arkiv.

Under mitten av 80-talet fattades beslutet att flytta EFS expedition från Stockholm till Uppsala, tillbaka till staden där »det första fröet« till EFS kom genom studenterna Lundborg, Rudin och Wadström. För många av de anställda blev bytet av stad ett känslomässigt uppbrott då inte hela personalstyrkan hade möjlighet att fortsätta arbetet från Uppsala. Flytten 1985 grundade sig på tre huvudorsaker – Stockholms dyra bostadsmarknad, viljan att komma närmare Johannelund och det växande förlagets lokalbehov. När förlaget såldes 1992 och utlandspersonalen flyttade till Kyrkans hus 1997 blev huset för stort och EFS erbjöds lokaler i Kyrkans hus.

Organisationsförändringar och ökade hyreskostnader gjorde en flytt från Kyrkans hus nödvändig. Cirka en miljon billigare varje år var den gamla lärarhögskolans lokaler, på Prästgatan i Uppsala, dit EFS flyttade i juni 2011. De nya lokalerna innebar en större gemenskap på expeditionen som nu började kallas för kansli. Förmiddagens fikasamling gav här även ro till andakt och bön.

– Arbetsgemenskapen tycker jag har fungerat som bäst i lokalerna på Prästgatan, där har alla suttit samlade i samma korridor och att ha en egen matsal har gjort gott för mötet med ens närmaste kollegor, säger Elsagreta och fortsätter:

– Då jag vuxit upp inom EFS kände jag mig hemma redan från början, trots att det nu var fråga om en arbetsplats. Att ingå i en kristen gemenskap där mina gåvor kommer till användning har känts som ett privilegium. Jag känner mig stolt över att få arbeta i ett sammanhang som EFS, som fortfarande är en Jesuscentrerad, lyhörd, brobyggande och mångfaldig rörelse trots sin ålder.

Lokalerna på Prästgatan blev med åren för små. I samband med beslut om ny organisation behövdes ytterligare personal varför möjligheten att inrymma EFS kansli på Johannelund kom på tal. Nu gör kansliet sig redo för ännu en flytt och för Elsagreta som varit med förut känns situationen bekant.

– Det jag minns från förra flytten är att, trots att lokalerna då stod helt färdiga att tas i bruk, tog det mycket lång tid innan det dagliga arbetet kunde flyta på som förut.

Under sommaren och hösten i år har Johannelunds tidigare biblioteksutrymmen, kök och matsal byggts om till kontorslokaler. Den administrativa enheten blir gemensam för EFS kansli och Johannelund, liksom närarkiv och matsal.

– På ett sätt kan man säga att EFS nu kommit tillbaka till rötterna. Det var rektorn på Johannelund som hade hand om utbildningen av missionärer och ledde det internationella arbetet under de första åren. Den gamla kyrkklockan från Johannelund, som hänger i Lötenkyrkans klockstapel, kan nu även kalla både skolans och kansliets personal till bön och andakt, säger Elsagreta avslutningsvis.

Historik – Här har EFS expeditioner haft sina adresser:

 • Riddarhusets tomt, Gamla stan, Stockholm, 9 maj 1856–
 • Övre Bangränd 1, Stockholm, 0kt 1856–
 • Grytgjutaregränd 37 (senare Jakobsbergsgatan), Stockholm, Okt 1857–
 • Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm, Okt 1859–
 • Mäster Samuelsgatan 34, Stockholm, Okt 1878–
 • Scheelegatan 24, Stockholm, Okt 1954–
 • Tegnérgatan 34, Stockholm, Juni 1955–
 • Von Bahrs väg 3, Uppsala, November 1985–
 • Kyrkans hus, Sysslomansgatan 4, Uppsala, April 1997–
 • Seminariet, Prästgatan 11, Uppsala, Juni 2011–
 • Heidenstamsgatan 75, Uppsala, 24 november 2017–