En episkopal kyrka

Det har skrivits flitigt i främst kristen media om den pågående konflikten i Härnösands stift mellan biskop Eva Nordung Byström och stiftsstyrelsen. Men vad det egentligen handlar om framgår inte av rapporteringen, bara att delar av nämnda styrelse, där hon är ordförande, inte längre har förtroende för hennes ledarskap. En överväldigande majoritet av stiftets präster och diakoner har uttalat sitt oreserverade stöd för biskopen. Likaså har hon skyddsombudens stöd. Det framstår inte heller som en ideologisk strid där till exempel liberalt skulle stå emot bekännelsetroget, lågkyrkligt mot högkyrkligt eller karismatiskt mot mer traditionellt. 

Nej, det verkar handla om makt. En konfrontation mellan biskopen och stiftsstyrelsens arbetsutskott anfört av dess förste vice ordförande socialdemokraten Kenneth Norgren. I protokollet från stiftsstyrelsens sammanträde, där man beslutar att uppmana biskop Eva att självmant säga upp sig och om så inte sker säga upp henne, framstår han som drivande. Det är också han som i Kyrkans Tidning (28/9 2020) på frågan vad som är hans ansvar, utifrån att många medarbetare i stiftet mår dåligt, svarat: »… det är märkligt att vissa litar mer på prästerskapet än på de förtroendevalda. De flesta präster som jag känner till är kloka, normalbegåvade människor. [sic!]«

Stiftsstyrelsens agerande sätter hela systemet med den dubbla – eller gemensamma – ansvarslinjen i gungning. Och ännu allvarligare: om de är framgångsrika i sin ambition att avsätta en vald och vigd biskop så är Svenska kyrkan i praktiken inte längre en episkopal sådan. 

EFS vill som inomkyrklig rörelse värna kyrkoordningen och respekten för vigningstjänsterna. Vi ger därför biskop Eva vårt fulla stöd och hoppas på en fruktbar försoningsprocess oavsett utgången av de arbetsrättsliga förhandlingarna. Likaså vill vi uppmana biskoparna att stå eniga och frimodiga i denna fråga – kyrkan behöver ert ledarskap. 

Till sist vill jag personligen uppmana alla som läser detta att rösta i det kommande kyrkovalet och noga betänka vilken nomineringsgrupp som får er röst.

Till Kristi ära!