EFS växlar upp missionsuppdraget

Årets Se Be Ge vill möta katastrofer i EFS missionsländer och uppmuntra till mission.

Den 26 september kl. 19.00 sänds EFS årliga insamlingskampanj Se Be Ge från Somalia för att uppmärksamma konsekvenserna av coronapandemin, gräshoppsinvasioner och naturkatastrofer. 

– Somalia är ett område med lång EFS anknytning. Det är ett folk som har drabbats hårt av konflikter och vi ser möjligheter att göra insatser och komma med hopp och framtidstro, säger EFS internationella missions­sekreterare Erik Johansson.  

Årets Se Be Ge ger en unik inblick i vad EFS samarbetspartners gör på missionsfälten och hur missionsuppdraget tas vidare i Sverige och internationellt. I programmet träffar vi biståndsorganisationen Warsan i Somaliland. Här hotas flyktinglägren av smittspridning av corona, gräshoppsinvasioner har lett till brist på mat och naturkatastrofer har drivit många människor på flykt ifrån sina hem i stora delar av östra Afrika. Grafiken till höger visar de insatser Warsan gör i sitt närområde.

Etiopienmissionären Frida Thornell möter medarbetare inom Mekane Yesus humanitära biståndsorgan DASSC och Hope for Children. De berättar hur coronapandemin har påverkat samtliga av deras verksamheter. Matbrist, dyrare och en mer begränsad kollektivtrafik samt en pressad sjukvård är några av många utmaningar. Dessutom har 2018 års regeringsbyte skapat oroligheter i landet.

I Tanzania besöker missionärerna Nora och Hannes Sandahl Neema Craft – en ideell organisation där majoriteten av de anställda har en funktionsvariation. Under pandemin har de sytt upp skyddsutrustning som sedan distribuerats till sjukhus och statens vårdcentraler.

–Det är en fråga om att rädda både fysiska och andliga liv. Vi ger nödhjälp men också långsiktig hjälp. Vi kommer med evangelium till människor och det är livsviktigt, säger Erik Johansson.