EFS praktikant­program höstterminen 2019

Till hösten lanserar EFS ett praktikantprogram som riktar sig till dig som vill åka ut som volontär och fördjupa ditt lärjunga­skap. Genom detta praktikantprogram får du mellan 20–30 år möjligheten att praktisera i fem månader, varav fyra hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Irak eller Tanzania.

Du får tillfälle att vara Jesu händer och fötter i samhället och testa din kallelse till utlandstjänst samtidigt som du får växa i tro.

Praktikantprogrammet är helt gratis då det finansieras av ett bidrag från Sida som täcker alla kostnader. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Läs mer på efs.nu/praktikantprogram.