»EFS på knä« – bönesatsning fortsätter

Digitala bönesamlingar vill lyfta rörelsen och kristenheten.

Under hela våren har en grupp bedjare träffats digitalt för att plöja marken inför bland annat EFS och Salts årskonferens. Förbönsgruppen bjuder nu in hela rörelsen till att ansluta till de digitala bönesamlingarna.

 – Vi vill lyfta vår rörelse och hela kristenheten i bön. Den här sommaren vill vi fortsätta att lyssna på vad Herren lägger på vårt hjärta, säger Lillemor Persson som var med i förbedjargruppen för konferensen och fortsätter:

– Under hela våren har Herren talat till oss om »det lilla«. Vi fick också se hur konferensen skalades ned, hur den blev mindre och mindre, men samtidigt hur den nådde ut till fler än någonsin. EFS är inte så stort, bönegruppen är inte heller så stor men Herren är stor. Vi har sett att Herren gör något i det lilla och därför känns det viktigt att fortsätta be.

Den fortsatta bönen leds alltså av den förbönsgrupp som utsågs inför årskonferensen. Något de upplevde kom tillbaka gång på gång i bönen under våren var: »EFS på knä«, säger Persson. Det är viktigt att be för EFS, för kristna ledare och för kristenheten i stort, menar hon.

– Herren har lagt en nöd på oss att be och jag vet att det finns många som ber. Vi vill uppmuntra alla som vill vara med på söndagsbönen att ansluta – ung som gammal.

Bönen kommer att hållas digitalt varje söndag klockan 18.00 via Google Meet under sommaren. Anslut till samlingen via efs.nu/be.